JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rise uppmaning till regeringen: Satsa på halvledarområdet!

För att kunna växa sig större behöver den svenska halvledarindustrin en rad stödåtgärder inklusive en ny intresseorganisation som kan företräda Sverige i EU. Slutsatserna kommer från forskningsinstitutet Rise som tagit fram ett strategiförslag på uppdrag av Teknikföretagen.

Precis som för EU:s mångmiljardsatsning på halvledarområdet som presenterades häromdagen är det bristen på komponenter som är den utlösande faktorn till att även rapporten ”Sverige i halvledarvärlden – analys och förslag till strategi” tagits fram.

Dock slår författarna snabbt fast att en fabrik för de allra mest avancerade CMOS-processerna inte är något att sträva efter, intresset hos svenska storföretag för att stödja en sådan 100-miljarderssatsning är ljumt.

Däremot anser författarna att Sverige måste aktivera sig i de EU-initiativ som formerats de senaste åren inklusive den europeiska halvledaralliansen (Alliance on Processor and Semiconductor Technologies) och European Chips Act.

Dessutom behövs riktade insatser som passar den svenska halvledarindustrin.

Listan på förslag är lång:

1) Etablera Sverige som ett halvledarinnovationsland genom att stärka innovationssystemet för halvledare och nanoteknik.

 • Investera i forskning och befintlig forskningsinfrastruktur, i synnerhet nätverket MyFab.
 • Investera i akademiska och industriella utbildningsprogram med fokus på elektronik och halvledare i enlighet med industrins behov.
 • Påbörja de aktiviteter som krävs för att attrahera personer med kritisk förmåga som krävs för att implementera den svenska nationella strategin.

2) Få utväxling på de svenska investeringarna i forsknings- och innovationsinfrastruktur för halvledare.

 • Investera i nya test- och demonstrationsanläggningar och pilotproduktionsanläggningar med fokus på de fyra styrkeområdena beskrivna ovan.
 • Skapa ett nationellt program för systemkretsar – System on Chip – för att utveckla och stärka kompetensen inom design av integrerade kretsar för industritillämpningar. Ett ”Socware 2.0” är en möjlighet.

3) Säkra och vidmakthåll en roll för Sverige i halvledarindustrin, inte minst genom svensk representation i de organ och församlingar som beslutar om framtida europeiska investeringar.

 • Skapa en nationell strategi för halvledare med målet att etablera Sverige som en spelare i de fyra styrkeområdena beskrivna ovan.
 • Skapa ett nationellt kompetenscenter för halvledare byggt på de regionala aktörerna och ekosystemen, för att driva verksamhet definierad av svensk industri (exempelvis global komponentförsörjning, utbildning, nationella forskningsmål). Inkludera tydliga finansiella drivkrafter för regional samverkan.
 • Skapa och investera i en internationell plattform och allians av svenska halvledarorganisationer från industrin, akademin och offentlig sektor.
 • Delta såväl formellt och i praktiken med resurser i europeiska program, nätverk och initiativ för halvledare som IPCEI 2, European Chips Act, European Semiconductor Alliance m.fl.
 • Skapa ett team för att utveckla och implementera en modell för publik och privat investering i Sverige från industriella, nationella och europeiska finansieringskällor.
 • Investera i aktiviteter som etablerar Sveriges profil och attraherar internationell samverkan, investering och kompetens

För den som vill veta mer finns hela rapporten här (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)