JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

EU-kommissionen har publicerat ett så kallat samråd där myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner kan lämna synpunkter på direktivet och hur det kan förbättras. Sista dag för svar är 2 juni.

RoHS-direktivet om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning började gälla 1 juli 2006. I januari 2013 ersattes det av det reviderade direktivet, ofta kallat RoHS II. Förändringarna var små men bland annat sattes slutdatum för ett antal undantag.

Nu vill EU-kommissionen ha in synpunkter på hur RoHS-direktivet fungerar i praktiken.

Möjligheten att skicka in synpunkter öppnade den 10 mars. Hittills har det kommit in fem kommentarer varav två från Sverige, men du har fram till 2 juni på dig.

Mer information och frågeformuläret finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus