JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

OKQ8 och Volvo vill sätta upp ett nätverk av snabbladdare för tunga fordon. Det blir öppet för alla och kan börja komma på plats nästa år.

44 stycken laddstationer ska enligt förhoppningarna utrustas med två till fyra stycken 350kW-laddare. Givet stöd från Energimyndigheten hoppas de kunna sätta upp 90 laddare i sitt nät. 

En karta finns som förslag och visar de flesta stationerna fördelade i södra och mellersta Sverige. Upp till Luleå ligger stationer längs kusten med tio mils lucka – dimensionerat för att ligga inom dagens ellastbilars räckvidd.

I så fall kan stationer börja tas i drift nästa år. Energimyndigheten har ett initiativ kallat ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter”.

Placeringen av stationerna är beräknad efter väntade trafikflöden under de kommande fem åren. En annan faktor är de praktiska möjligheterna. Merparten hamnar på Volvos mark.

Nätverket ska möjliggöra elektriska transporter mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sverige. 

Volvo har för egen del totalt sex eldrivna lastbilsmodeller i serietillverkning i höst och målet är att hälften av alla sålda lastbilar ska vara elektriska år 2030. 

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni. 

 
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus