JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en metod att snabbt och tillförlitligt mäta fukthalten hos träflis. Därmed blir det möjligt att spara energi genom att optimera förbrännings- och tillverkningsprocesser.

Förutom hela den globala pappers- och massaindustrin finns enbart i Sverige 125 stycken kraftverk som eldar med träflis. Genom att snabbt och tillförlitligt kunna mäta fukthalten öppnas möjligheten till stora besparingar för både  miljö och energiförbrukning.

– Genom att säkerställa fukthalten hos träflisen kan man få högre verkningsgrad vid förbränningen och renare rökgaser. De flesta av våra mätapplikationer går ut på att spara energi och minska utsläpp av växthusgaser, säger Patrik Ottosson, vd för Radarbolaget i ett pressmeddelande.

Företaget är mest känt för sin radarbaserade teknik som används för mätning av längdförändring hos stålämnen i ugnar. Töjningen och töjningshastigheten används för att styra värmningen och därmed nå önskade egenskaper hos stålämnena. Det finns runt hundra installationer runt om i världen.

Vid mätningen på träflis används istället förändringar i dielektricitetskonstanten och dämpningen för att räkna ut fukthalten.

Forskningen har finansierats av Energimyndigheten och innebär att fuktmätningen, som tidigare tog över ett dygn, och då bara handlade om en liten del av materialet, nu kan skanna stora volymer på en sekund. Det är också möjligt att mäta kontinuerligt på ett transportband, på hela lastbilar, eller att sätta antennerna i en stor skopa som lastar flis.

– Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus