JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Linköping får hög effekt i stabila perovskitceller

En ny metod att dopa laddningstransportlagret kan göra det möjligt att tillverka perovskitceller som är både stabila och ger hög effekt. Det hoppas en grupp forskare på Linköpings universitet. De har fått en artikel kring tekniken publicerad i tidskriften Science.

Solcellsforskningen på Linköpings har tagit ett ”stort steg närmre stabila högeffektiva perovskit-solceller”, enligt ett pressmeddelande.

Den utmaning som forskarna tacklat är att skapa perovskitsolceller som är både effektiva och stabila. Idag får du välja det ena eller det andra, eftersom de snabbt sönderfaller om de ger hög effekt.

Tiankai
Zhang

– Vi har lyckats eliminera den trade-off som hindrat utvecklingen genom att använda oss av en ny metod att dopa Spiro-OMeTAD. Det gör det möjligt för oss att uppnå både hög effekt och god stabilitet, säger Tiankai Zhang, medlem i forskargruppen.

Stabila perovskitsolceller skulle rita om kartan för energiekosystemet. De närmar sig samma effektivitet som traditionella kiselsolceller, men de är billiga, energisnåla att tillverka, lätta och flexibla. 

Med fungerande perovskitceller skulle fler ytor kunna täckas av solceller. 

För att solenergin ska omsättas till elenergi i perovskit-solceller behövs ofta ett eller fler så kallade laddningstransportlager som ligger bredvid perovskit-skiktet i solcellen. Laddningstransportlagret behöver dessutom hjälpmolekyler för att fungera som det är tänkt. Det kallas att materialet dopas.

Det dopade laddningstransportlager som kan alstra den högsta energin hos perovskit-solceller kallas Spiro-OMeTAD. Men dagens metod att dopa Spiro-OMeTAD är långsam och det är det som orsakar problemen med dålig stabilitet.

Artikeln heter Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells och finns att läsa här bakom en betalvägg. Eller så kan du kontakta forskarna och be dem om en arbetskopia av texten.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)