JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fyller hålen med tillförlitliga komponenter

Mer lokal närvaro och fler lager i kombination med utökad testkapacitet och e-handel har lyft den amerikanska distributören Fusion Worldwide. Företaget sysslar med att förmedla komponenter som slutat tillverkas eller som det är brist på.

– Vi har vuxit konstant de senaste sex åren och blivit en av världens största ”open market”-distributörer, vi omsatte tre miljarder dollar i fjol, säger Paul Romano när vi träffas på Electronica i München.

Företaget grundades år 2001 lagom till att IT-bubblan sprack och sysslar med att förmedla svårfunna komponenter, men också med att hitta köpare till överskottspartier.

Kunderna kan vara företag som behöver reparera äldre elektronik där komponenterna inte längre går att köpa via de vanliga kanalerna men också kunder som behöver hjälp när det uppstår en bristsituation och tillhörande allokering på nya komponenter.

Från att tidigare bara ha arbetat med förmedling har företaget idag ett mindre lager.

– Numera har vi komponenter för 60 till 120 miljoner dollar på lager.

Mycket är öronmärkt och väntar bara på att levereras ut medan annat köps in för att det finns en efterfrågan. Och så finns det samarbeten med vissa kunder som resulterar i att komponenter som blir över hamnar i Fusions lager.

En annan förändring är att antalet lokalkontor har ökat markant. I starten betjänades hela Europa från Nederländerna. Idag finns det kontor i Paris, München och Italien plus att det ska öppnas ytterligare ett någonstans i Centraleuropa.

Alla som handlat på spotmarknaden vet att det finns gott om fallgropar. Komponenterna kan vara rena falsarier utan innehåll eller ommärkta och därmed med fel innehåll. Sen kan komponenterna ha förvarats felaktigt eller rullarna kan ha rätt komponeter i början för att sedan ha fyllts på med något annat. Eller så är det komponneter som borde ha kasserats men som letat sig ut på marknaden.

För att kunna hantera alla nya kunder har Fusion skalat upp den egna testkapaciteten rejält.

– Ett problem under pandemin som ingen tänkte på var att alla ville ha sakerna testade, men det finns inte så många testhus. Vi fick betala för nattarbete och extratid för att få iväg komponenterna.

Lösningen blev att köpa testhuset Prosemi i Singapore som förutom att lyfte den interna kapaciteten också medfört att Fusion numera kan göra heltäckande tester inklusive optisk inspektion, IR-spektroskopi och röntgen plus elektrisk testning inklusive Jtag.

Dessutom går det att få de testade komponenterna inbrända, programmerade och levererade på rulle om så önskas.

– Vi har också skapat ett ingenjörsteam med 20 personer som jobbar med test och felanalys ihop med inspektionen.

Totalt har företaget 560 anställda idag mot 190 för sex år sedan.

– Det gör att vi kan hantera många fler kunder idag.

Alla vill inte ringa för att se om en viss komponent finns på lager. Företaget har därför startat en e-handel kallad Rocketchips.

– Vi ville komma igång, det ger en överblick och fungerar som inkörsport.

Det finns tecken på att ledtiderna är på väg ned men det är inget som oroar Paul Romano.

– Vi kommer att komma ifatt lite nästa år men det kommer inte att finnas ett överutbud inom en närtid.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)