JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

I uppgörelsen med det amerikanska justitiedepartementet efter den omskrivna mutskandalen gick telekomjätten med på att ge en oberoende granskare tillgång till alla böcker under tre år. Detta förlängs nu med ytterligare ett år till sommaren 2024.

– Vi kommer att använda denna extra tid för att säkerställa att dessa förbättringar är väl inarbetade i vår organisation, i våra dagliga samspel och hur vi gör affärer. Vi vill få det här rätt, och för att vara en verklig branschledare måste vi bedriva vår verksamhet på rätt sätt, säger Börje Ekholm i ett pressmeddelande.

I uppgörelsen från december 2019 tvingades Ericsson förutom att betala 10,1 miljarder kronor i böter, också att under tre år betala för en extern granskare som rapporterar till USA:s justitiedepartement.

Varför tiden nu förlängs med ytterligare ett år framgår inte av pressmeddelandet men uppenbarligen är DOJ inte nöjt med Ericssons prestationer.

Denna förlängning av övervakning av regelefterlevnad kommer att göra det möjligt för bolaget, under tillsynen, att ytterligare stärka bolagsstyrning, riskhantering och ramverk för regelefterlevnad inom hela organisationen, står det i pressmeddelandet.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus