JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
De fyra forskningsinstituten Acreo, Imego, FOI och SP ställer ut i gemensam regi på mässan Elektronik/EP. Genom korta föredrag kombinerat med demonstrationer vill de belysa hur framtidens elektronik kan te sig.
- Det är första gången som vi ställer ut i samma monter på en mässa, säger Anders Josefsson på Acreo.

Under mässdagarna kommer fokus i forskningsinstitutens monter i första hand att ligga på de fem blocken robust elektronik, mikrovågsteknik, mixed reality, IT- och funktionssäkerhet samt positionering.

- Vi kompletterar varandra speciellt inom dessa områden.

- För att belysa de olika teknikerna kommer vi att hålla korta föredrag följda av korta förklarande demonstrationer, säger Anders Josefsson.

Nya teman varje dag

Första mässdagen presenterar instituten sig under förmiddagen. Då kommer bland annat Acreo, SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) och FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) att informera om vad det samarbets-avtal som de tre instituten skrev under kring elektronik- och IT-forskning för en dryg månad kommer att innebära i framtiden (se sid 6).

Dag två - onsdag alltså - är föredragstemat robust elektronik på förmiddagen, medan eftermiddagen ägnas åt mikrovågsteknik. Sista mässdagen ägnas första halva dagen åt "mixed reality" - multimedia där simuleringar och verklighet blandas - och positionering, varvid eftermiddagen har säkerhet som tema.

Forskningsinstituten finns i monter A21:40, där även seminarierna äger rum.

Anna Wennberg
MER LÄSNING: