JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Lund, Chalmers och KTH går samman på halvledarområdet

De tre universitet som står för majoriteten av svensk utbildning och forskning inom halvledarområdet har ansökt hos Vinnova om att få bli ett nationellt kompetenscenter för halvledare kopplat till EU:s Chips Act. Ambitionen är att stärka kompetensförsörjningen och tillgången till forskningsinfrastruktur i Sverige.

Initiativet togs av Lunds universitet som tillsammans med Chalmers, KTH och industrin arbetat i närmare två år med att få staten att satsa pengar på området.

– De tre lärosätena har gemensamt skickat in en ansökan (18/3) till Vinnova för det nationella kompetenscentret för halvledare kopplat till Chips Act. Nu väntar vi på utvärdering och återkoppling från Vinnova, skriver professor Lars-Erik Wernersson på Lunds universitet i ett email.

I ett gemensamt pressmeddelande påpekar Lund, Chalmers och KTH att det finns behov av breda kurs- och programutbud på grundnivå liksom samverkan med industrin, som behöver kompetensutveckla sina anställda inom halvledarområdet.

Lärosätena vill vidareutbilda anställda på små och mellanstora företag, liksom uppstartsföretag, så att de kan designa egna halvledarkomponenter.

De tre lärosätena vill också förenkla tillgången till pilotlinor.

– Våra tre lärosäten vill arbeta tillsammans för att stärka konkurrenskraften i svensk industri och samhälle för digitalisering, säkerhet och den gröna omställningen. I en orolig värld skapar vi oberoende och bidrar till att säkerställa tillgång till kritiska komponenter i Europa, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet, i pressmeddelandet.

– Den kompetens och infrastruktur i form av renrum och designmiljöer som finns vid våra lärosäten ger Sverige ett starkt utgångsläge i en europeisk kontext. De tekniska universiteten kan vara samhällsviktiga aktörer av avgörande betydelse och den här satsningen är ett sätt för oss att tydligt ta det ansvaret, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor för Chalmers.

– Vi står väl rustade att med gemensamma krafter bli en stark partner för nästa steg i EU:s chipssatsning. Vi tre lärosäten både kompletterar och stärker varandra, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

Elektroniktidningen intervjuade Lars-Erik Wernersson i höstas om initiativet (länk).

Foto: TSMC

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)