JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mentor vill verifiera smartare

Tack vare automatiserad alstring av testbänkar och möjligheten att samtidigt använda verifieringskomponenter på olika abstraktionsnivåer hävdar Mentor Graphics att tiofaldiga produktiviteten i arbetet att verifiera digitala konstruktioner.

Att funktionell verifiering ofta utgör mer än hälften av konstruktionsarbetet är ett väl känt faktum, likaså att verktygen för detta ändamål trots intensiva utvecklingsansträngningar inte lyckats minska tiden som behövs för verifiering. Nu hävdar dock Mentor Graphics att dess senaste alster kan tiofaldiga produktiviteten i verifieringsarbetet.

- Verktygen hittills har helt enkelt inte varit tillräckligt bra. Vi tror det är anledningen till att 78 procent av ingenjörerna fortfarande skriver testsekvenser manuellt, och att bara 36 procent simulerar sina konstruktioner på arkitekturnivån jämfört med dubbelt så många på funktionsnivån, säger Kenneth Larsen på Mentor.

Företaget presenterar sålunda två nyheter inom ramen för verifieringsverktyget Questa. För det första testbändsgeneratorn Infact, och för det andra möjligheten att blanda verifieringskomponenterna - verifikations-IP om man så vill - på olika abstraktionsnivåer.

Infact genererar automatiskt testsekvenser anpassade till testmetod och abstraktionsnivå. Det kan röra sig om direkt simulering, om "constrained random" eller hela vägen upp på produktnivå - verktyget genererar inga redundanta stimuli, det känner av vilka delar av konstruktionen som testats och visar detta för konstruktören. Poängen är att en och samma testbänk kan användas på alla abstraktionsnivåer, vilket minskar utvecklingstiden och ökar återanvändbarheten. Att verktyget dessutom med stor automatik kan generera tester som kollar om olika kommuniktionsprotokoll uppfylls är också ett plus.

- Verktygen ökar verifieringsproduktiviteten i storleksordningen tio gånger. Men det betyder inte att våra kunder kommer att göra sitt verifieringsarbete tio gånger snabbare. De flesta kommer nog snarare att vilja verifiera ännu mer än idag för att vara än säkrare på att konstruktionen verkligen uppfyller kraven, säger Larsen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)