JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
tisdag 7 december 2021 VECKA 49

Supermaterialet grafen utnämndes till ett eget innovationsområde av Vinnova våren 2014. Nu är det dags för en uppdatering av den ursprungliga innovationsagendan. Var med och tyck till den 21 september i Göteborg.

Under våren har en arbetsgrupp gått igenom och uppdaterat den innovationsagenda som ligger till grund för målen och aktiviteterna inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Agendan är nästan färdig och för att alla ska få möjlighet att diskutera och påverka agendan arrangeras en kostnadsfri heldag den 21 september på Chalmers.

Det ursprungliga målet med SIO Grafen var att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier samt mellan företag, universitet och institut. Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, samt göra det möjligt att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017.

Mer information och anmälan finns här (länk).

MER LÄSNING: