JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Satsar på sol i stort och smått

Solenergi är en central pusselbit i energirevolutionen, som symboliserar den pågående omställningen till förnybara energikällor. Det menar ABB, samtidigt som företaget presenterar detaljer kring sin strategi inom detta gebit vid en europeisk pressträff i italienska Dalmine. Även mikronät – oftast med solenergi som bas – är ett teknikområde som kraft- och automationsjätten tror har framtiden för sig.

Solenergi och ABB har gått hand i hand under många år.

Alireza Mehrtash

− Vi tror oss ha den bredaste portföljen i industrin när det kommer till solenergiteknik. Vi har en installerad solbas på över 26 GW globalt. Från den mogna marknaden i Tyskland och Italien, till Kina och nya marknader som Taiwan, säger Alireza Mehrtash, marknadsansvarig för ABB:s satsning inom solenergi.

ABB tog ett avgörande steg i solenergisatsningen för lite mer än fyra år sedan vid köpet av amerikanska Power-One, starkt inom effektiv energiomvandling och styrning av elkraft. En dryg miljard dollar kostade kalaset.

Ability tar verksamheten till molnet

ABB Ability är det nya samlingsnamnet för digitala lösningar och tjänster från kraft- och automationsjätten ABB. Konceptet – baserat på Microsofts molnplattform Azure – sjösattes i våras och ska sätta avtryck i hela företagets framtida produktportfölj.

Prylar och tjänster med digitala komponenter och funktioner är inget nytt för ABB – enligt företaget har det idag en installerad bas på över 70 miljoner uppkopplade enheter och 70 000 styrsystem. Genom att nu samla allt under ett varumärke vill företaget göra det tydligt att allt – oberoende om det är produkter inom energi, industri, transport eller infrastruktur – kan fungera bra ihop.

ABB räknar upp ett flertal företag som använder lösningar som nu ingår i Ability-konceptet. Här nämns bland andra Volvo, BMW, Shell Oil och Cargill.

Precis som så många andra har ABB valt att bygga sin nästa generation av digitala lösningar på Microsofts molnplattform Azure. Och planen är att fram­över utnyttja alla de tjänster som erbjuds, inte enbart använda Azure som infrastruktur och lagrar data där – något företaget menar att många konkurrenter begränsar sig till.

Maskininlärning är ett område som företaget ser stor potential i. Här ser ABB också att samarbetet med Microsoft erbjuder ett snabbspår. Exempelvis kan det mycket väl tänkas att Microsofts digitala assistent Cortana kommer att användas för att i framtiden få ABB-robotar att börja tala. Cortana använder Deep learning för att lyft kvaliteten på rösttolkningen.

Till att börja med pekar ABB på att de digitala lösningarna bland annat ska bana väg för fjärrstyrning och optimering av drift i realtid. Som exempel tar det olje- och gasindustrin. Där kan de digitala tjänsterna minska kostnaden signifikant genom att det blir möjligt att lösa problem och få tillgång till experthjälp på distans. Här ingår exempelvis också att i förtid kunna identifiera och prioritera behov av underhåll baserat på sannolikheten för driftstopp och hur kritiskt det är.

Framförallt stärkte affären ABB inom den intelligenta delen av solcellssystemen eftersom växelriktare för solceller – från småhus till stora kraftbolag – var det amerikanska företagets specialitet.

− Genom köpet har vi utökat vårt fotavtryck rejält, säger Alireza Mehrtash.

Och planen är att fotavtrycket ska bli ännu större.

På utställningen Intersolar Europe, som går av stapeln i München i slutet av juni, planeras bland annat för en officiell lansering av tre nya växelriktare – däribland en 100 och 120 kW strängväxelriktare med så kallad multi-MPPT-teknik. MPPT står för maximum power point tracking och innebär att solpanelen styrs att producera optimalt med energi i varje läge, oberoende om solen strålar rakt på den, om den är skuggad, smutsig eller åldrad.

Omriktaren är konstruerad för stora kommersiella och industriella installationer och ska finnas tillgänglig vid slutet av detta år. Kort därefter ska ytterligare en version släppas, med ännu ­högre effekt och spänning.

− Detta år är ett offensivt år inom solenergi för oss. Bara i år lanserar vi sex nya produktfamiljer, och fler kommer nästa år och de närmaste åren därefter.

Allt i portföljen är dock inte växelriktare, här ingår i princip allt från DC/DC-komponenter upp till högspänningsförbindningen. Konverteringstekniken spänner över effekter från några få kW till multi-MW.

− Det enda som vi inte levererar är själva solpanelen, konstaterar Alireza Mehrtash.

Alla nya produkter är kompatibla med företagets nylanserade Ability-koncept (se text intill) som kan ses som ett sorts paraply över företagets strategi inom digitalisering.

− Vi tror att framtiden för förnybar energi, däribland sol, är uppkopplat och mjukvarustyrt, så vi rör oss mot att vara en one-stop-shop, där vi tar alla produkter, slår ihop dem i ett paket och ser till att hårdvaran har stöd i form av kommunikation, övervakning, styrning, felökning och övervakning.

Denna artikel har tidigare publicerats i magasinet Elektronik­tidningen. För dig som jobbar i den svenska elektronik­branschen är Elektronik­tidningen gratis att prenumerera på – våra annonsörer betalar kostnaden.
Här ansöker du om prenumeration (länk).

Oberoende om lösningen är anpassade för mindre självförsörjande anläggningar, som bostäder, eller gigantiska anläggningar för kraftgenerering, är smart kommunikation och styrning en central pusselbit.

På frågan om ABB har någon lösning där användaren kan klara sig helt på egengenererad ­energi och batteriteknik, utan kontakt med elnätet svarar Alireza Mehrtash:

− Som det är idag har vi ingen off-grid-lösning för enstaka hem.

Det ABB däremot ser är en stark trend mot små, lokala elnät, så kallade mikronät.

Maxine Ghavi

− Inom mikronät är solenergi ett nyckelelement, konstaterar Maxine Ghavi, som har ansvar för ABB:s arbete inom mikronät.

I nära fyra år har Maxine Ghavi lett företagets satsning inom solenergi. Och när ABB lanserade ett program kring mikronät i januari 2015 var det hon som fick axla ledarrollen.

− Anledningen till att vi drog igång en satsning på mikronät var vår starka portfölj inom solenergi, men också vad vi gör inom annat förnybart och kraftelektronik, kopplat till den förändringen som just nu sker i elnätet, förklarar hon.

Idag går elnätet från att vara centraliserat till att vara mer distribuerat. Maxine Ghavi pekar på tre faktorer som accelererar övergången: förändrad policy, ny teknik och nya affärsmodeller.

Samtidigt finns det trender som påverkar. En är att mixen av alstrad el går mot att bli allt mer förnybar, både sol och vind matas in i nätet. Det betyder att teknik måste fram som kan hantera oregelbundenheten som dessa energikällor orsakar i elnätet.

En annan trend är att samhället går mot allt större distribuerade anläggningar som producerar solenergi. För att överföra energin från dessa gigantiska anläggningar, som ligger väldigt långt från konsumtionsstället, krävs HVDC; en teknik ABB är världsledande inom.

− Samtidigt får vi ett elnät som har betydligt fler noder och måste hanterar betydligt mer data än tidigare. Allt måste kunna hanteras och användas på ett smart sätt. Det kan vi, säger Maxine Ghavi.

Den tredje trenden är att använda elen där den produceras. Det är här mikronätet kommer in, numera definierat som en blandning av flera energikällor och flera laster – allt under ett styrsystem. Energikällorna kan vara sol, vind, diesel, vatten eller något annat.

− Tidigare var ett mikronät helt isolerat mot elnätet. Så måste det inte vara längre, men det måste ha möjlighet att kopplas loss och drivas självständigt om något händer. Ett mikronät kan finnas mitt i en storstad, som ­Milano.

Begreppet har således utvidgats till något som stöttar ett samhälle där elnätet inte alls existerar eller är ostabilt. I exempelvis Indien, Afrika och Sydostasien är elnätet inte alltid tillgängligt så samhällen och fabriker måste ha back-up-generatorer, men även utvecklade delar av världen som USA och Europa satsar på mikronät.

− I USA var det till exempel ingen som visste något om mikronät innan orkanen Sandy slog till och nordöstra USA blev utan elektricitet i veckor. Ur den erfarenheten kom många initiativ kring mikronät så att man har tillgång till tillförlitlig elektricitet om en annan katastrof inträffar.

Fortfarande är mikronätet i sin nya kostym i sin linda, men lovande.

ABB anser sig ha alla nyckelkomponenter som krävs.

− Våra mikronät är oberoende av vilka energikällor som de ansluts till. Vi har kombinationer av sol och vind, lagring, diesel, ja allt.

− Samtidigt har vi utvecklat speciella produkter som inkluderar solenergi därför att vi tror att solcellsdrivna mikronät kommer att ta lejonparten av denna marknad i framtiden, säger Maxine Ghavi.

Strategin här är plug-and-play med inbyggt styrsystem och fjärrstyrning. Allt för att det ska vara enkelt och säkert att installera på avlägsna platser och därefter underhålla.

Två produkter skräddarsydda för mikronät passar Maxine Ghavi på att visa upp. Den ena lanserade företaget i september förra året. Ett växelskåp för effekter över 60 kW som kommer med ett inbyggt litiumjonbatteri. Den andra, MGS100, är en mind­re version utan batteri.

− MGS100 lanserar vi idag! Anledningen till att vi valt att utesluta batteriet är tudelat. Dels vill vi vara oberoende av batteriteknik eftersom det fortfarande finns länder som enbart accepterar blysyrabatterier. Dels vill vi skapa flexibilitet i hur mycket batteri man kan använda.

Nykomlingen kommer i tre effekter – 20, 40 och 60 kW – och är konstruerad för att klara sig helt utan elnätet, men är också redo att kopplas till elnätet det den dagen det går.

Likaså är skapelsen skalbar – det går att börja med 20 kW för att sedan uppgradera när och om det behövs.

− Det vi har här är beprövad teknik som vi rullar ut i form av paketerade lösningar för enkel utplacering, säger Maxine Ghavi.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)