JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Vad bör vi satsa på de närmaste tio åren? Det frågade sig Analog Devices. Svaret blev att jobba tätare med entreprenörer världen över för att addera tekniker och tjänster som passar in i verksamheten och samtidigt tar företaget uppåt i näringskedjan. Lösningen heter Analog Garage. Pat O’Doherty, ansvarig för verksamheten, förklarar för Elektroniktidningen.

På Analog Devices, liksom de flesta av företagets konkurrenter, är det de olika affärsenheterna som ansvarar för att staka ut teknikutvecklingen i rätt riktning.

Pat O’Doherty

– De är väldigt bra på att utveckla teknik, men hos oss liksom våra konkurrenter har de flesta affärsenheter en tre- till femårshorisont, förklarar Pat O’Doherty, med titeln vice president, Emerging Business & Technology, och fortsätter:

– Vi var oroade vad som kommer därefter. Så vi frågade oss hur vi kan försäkra oss om att ta in tillräckligt med ny teknik för att behålla vår tätposition även om tio år. Där var vi inte.

ADI har visserligen alltid investerat starkt i forskning- och utveckling av teknik som företaget självt kunnat bygga. Däremot har företaget varit mindre bra på att ta tillvara tidiga tekniktrender utanför kärnverksamheten. Då handlar det om att samarbeta och suga upp tekniktrender från uppstartsföretag, men också om att ta till sig IP från forskningsinstitut och universitet.

Det var upprinnelsen till Analog Garage, som företaget drog igång så smått för tre år sedan.

Vad handlar Garaget om?

– Det är två ben, ett för entreprenörer och ett för intreprenörer.

– Intreprenörsverksamheten betyder att vi arbetar med våra anställda världen över och uppmuntrar dem att dra igång nya uppstartsidéer som vi kan stötta. Det andra är att vi vill jobba tajtare med uppstartsföretag över hela världen.

Vad har skett sedan starten?

– Hittills har vi hunnit starta 31 interna Garage-projekt och vi har engagerat oss i ett dussintal startupföretag, medan vi just nu undersöker ett tiotal.

–  I maj köpte vi även ett företag, och vi har gjort större investeringar i 5-6 andra.

Köpet av franska Otosense i våras är ett ganska talande exempel på den nya strategin.

Otosense grundades av några entreprenörer som arbetade med att utveckla mjukvara för att förbättra hörseln hos människor. Under utvecklingsarbetet började de att fundera på om tekniken även kan anpassas för maskiner.

Tanken var att skapa maskinlärningsmjukvara som exempelvis kan lyssna på ljud från en dyr utrustning och analysera hur den mår. Det kan liknas vid en hälsokontroll för maskiner.

Entreprenörerna flyttade till Massachusetts för att lära sig maskinlärning på MIT.

– Då lärde vi känna dem och arbetade med dem under ett år. Deras kompetens är ganska annorlunda mot vår men vi förstår allt de gör eftersom vi utvecklar kretsar som gör mycket av detta så deras kompetens är ett otroligt bra komplement till vårt företag.

Efter en tid beslutade sig gänget bakom Otosense att flytta till Kalifornien, där riskkapitalet finns liksom en hel del av kunderna. Då öppnade ADI plånboken.

– Vi vill inte enbart sälja kretsar, utan röra oss upp i näringskedjan och erbjud tjänster och delsystem i framtiden.

– Samtidigt vill jag understryka att mitt huvudmål inte är att investera, utan att skapa strategiska samarbeten. Om däremot en investering hjälper till, så gör jag det.

Tydligt är att det inte är företag som arbetar med halvledare som sökes. Istället ligger fokus på annat – såsom nya material för sensorer, exempelvis för gas- och vätskeavkänning, och teknik kring algoritmer som kan tillföra intelligens till de egna produkterna.

– Medicinteknik är en stor marknad för oss. Vi gör mycket biosensorer och vätskeavkänning och vi är exempelvis mycket intresserade av nya biosensormaterial.

– Områden som vi främst letar inom är hälsovård, industri, fordon, flyg och lite konsument.

Hur hittar ni era samarbetspartners?

– Jag har ett litet ”venture”-team som jobbar med mig. Jag anställer personer med expertis inom maskinlärning och materialforskare, alltså kompetenser som inte är typiskt för ADI-anställda, som är ute och letar.

Pat O’Dohertys team har sitt säte i Boston, men inte i anslutning till ADI:s huvudkontor och största F&U-center. Tanken har nämligen varit att hålla Analog Garage fysiskt separat från det övriga företaget, så att inte storföretagskulturen ska ta över.

– Vi har även ett nätverk med företagsinkubatorer världen över som vi är strategiska partners till och som hjälper oss att hitta rätt. I Skandinavien har ni en del sådana, speciellt inom Cleantech.

Hur gör ett uppstartsföretag som vill ha kontakt med er?

– Det kan endera ta kontakt via ett lokalt säljteam eller så kan de kontakt oss direkt via vår sajt.

Kan du förklara vad er intreprenörsverksamhet är?

– Vi använder även Garaget för att uppmuntra alla våra anställda att bli mer entreprenörer. Som anställd kan du lämna in en idé på en ny teknik eller ett nytt företag till min grupp. Vi hjälper till att förfina den och om vi stöder den så flyttar du från ditt ordinarie jobb för att arbeta med din ide.

De flesta interna projekt har någon länk till forskning på ett universitet. Den anställda kan själva välja universitet och under en tid kan han eller hon jobba med sin idé på heltid.

– Det har visat sig att några av våra mest seniora anställda tillhör våra största entreprenörer. De har fått möjlighet att ta ett steg ut ur sitt nuvarande ansvar för att jobba med sin idé för att se hur det fungerar. Vissa har varit aktiva i mer än två år.

– Om det blir en ny verksamhet för oss som genererar intäkter inom tio år är det toppen. Om det adderar något till vår nuvarande verksamhet är det också toppen, men om det inte fungerar så går individerna tillbaka till sin tidigare position.

Att skapa ”Garage” känns bekant. Är det en trend?

– Det intressanta är att våra direkta konkurrenter inte gör mycket av detta, medan däremot många av våra stora kunder gör det. Ericsson exempelvis. Ericsson har också ett Garage

– Det är en lättnad att det bara är vi två som har det, skrattar Pat O’Doherty.

Även om inte andra storföretag kallar sitt koncept Garage så har många insett att en stor del av dagens innovationer sker i mindre skepnader – detta trots att de själva investerar enormt i forskning- och utveckling.

– Därför måste man arbeta på nya sätt för att fånga in framtida tillväxt och intäkt.

– Kulturen är väldigt mycket att acceptera risker och därmed att acceptera misslyckanden. Tar du inga risker lyckas du aldrig.

MER LÄSNING: