JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vill bygga 5G inomhus

Svenska Proptivity vill bygga operatörsneutrala inomhusnät för 5G med Gigabitkapacitet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Alla operatörer skulle därmed få lika bra inomhustäckning.

– Fastighetsägaren betalar utbyggnad av inomhusnätet och Telia, Telenor, Tele2 och Tre får bra täckning inomhus utan kostnader, jämfört med om varje operatör själv bygger ut 5G-täckning inomhus, säger Proptivitys vd Mikael Lundman till Elektroniktidningen.

Företaget ska ta sitt första nät i drift under våren 2023 i Åhlénshuset på Östermalm i Stockholm.

Det finns en organisation på plats för att bygga ut verksamheten i stor skala där företaget Oneco ska sköta installationen av de Ericssonprodukter som upphandlats medan Transtema ska svara för driften.

I Norge har arbetet precis startat och andra länder står på tur.

Det som gör Proptivity särskilt intressant är att så mycket som 80 procent av dagens mobiltrafik går till en terminal som befinner sig inomhus. Andelen beräknas öka samtidigt som husen blir allt bättre isolerade och därmed inte släpper igenom mobilsignalerna.

– Vi tror på den samverkan och besparingar vi möjliggör och ser ett stort behov av vårt erbjudande. Vi investerar initialt för att bli den ledande aktören i Norden och de baltiska staterna på detta område. Vi räknar med investeringar för drygt tre miljarder kronor i 5G-nät inom­hus inom fem år bara i dessa regioner.

Proptivity blir en så kallad neutral host som bygger ut en gemensam infrastruktur inomhus för 5G-operatörer.

– De fastighetsägare som är mest intresserade, och som är beredda att betala för att bygga ut 5G inomhus, har stora hus med mycket folk, stora köpcent­rum och stora kontorsfastigheter, anser Daniel Kraft som själv sitter i styrelsen för Proptivity på mandat från Stronghold Invest.

Elektroniktidningen har även pratat med digitaliseringsexpert Carl Ståhle i Sveriges Allmännytta och Kaj Winther, chef digital utveckling hos Fastighetsägarna. Sveriges Allmännytta och Fastighets­ägarna representerar tillsammans cirka 1,6 miljoner bostäder. De lokala bostadsföretagen har normalt både bostäder och kommersiella lokaler.

– Många sätter nu stort hopp till att Proptivitys stora pilot kan tydliggöra hur kostnader och intäkter kan fördelas till både samhällets och ingående aktörers fördel, säger Kaj Winther som menar att Proptivity ska ses som ett fullskaligt exempel på en neutral host.

Kostnaden för att bygga 5G-nät med Gigabitkapacitet inomhus uppgår till mellan 5 000 och 15 000 kronor per kontorsarbetsplats eller bostad, anger Carl Ståhle.

Det innebär att en utbyggnad av 5G-nät inomhus i Sverige landar på flera tiotals miljarder kronor under ett antal år.

– En neutral host som tar investeringen i inomhusnäten är en logisk lösning eftersom mobilnätbolagen inte klarar investeringen både i makronäten (utomhus) och inomhusnäten. Om fastighetsägarna ska stå för investeringen i 5G inomhus utan att ha några intäkter så kommer investeringen inte att göras, säger Carl Ståhle.

Sveriges Allmännytta förordar statlig reglering med så kallade roamingavgifter så att 5G inomhus kan finansieras även hos fastighetsägare som inte kan ta ut avgifter av sina hyresgäster, anger Ståhle.

Civilminister Erik Slottner är dock inte beredd att gripa in.

Bred lag­uppställning

Huvudägare i Proptivity är två företag i fastighetsbranschen, Stronghold Invest och dess dotterbolag Niam Infrastruktur.

Ett antal nyckelpersoner med telekomerfarenheter har rekryterats för att leda det nybildade bolaget. Anders Björkman är ordförande (tidigare vd i Tele2), Mikael Lundman är vd (tidigare i Ericsson och McKinsey Stockholm och Singapore), Tommy Ljunggren är teknikchef (tidigare utvecklingschef i Telia med mera), Johnny Svedberg (före detta Tele2 i Ryssland och COO i Ooredoo i Indonesien), Fredrik Zetterlund, kommersiellt ansvarig (tidigare grundare av Spring Mobil och BT OnePhone).

– Jag förstår och håller med om, behovet av ökad 5G-täckniong i exempelvis offentliga lokaler och bostäder. Enligt Bredbandsstrategin är dock utgångspunkten att den svenska utbyggnaden ska vara marknadsdriven, med andra ord att parterna själva löser frågan och att regeringen därmed inte behöver sätta tryck på operatörerna. Däremot kommer jag att verka för att staten ska skapa goda förutsättningar för utbyggnaden, bland annat genom tillgängliggörande av spektrum, säger han till Elektroniktidningen.

Vi har även pratat med statliga myndigheterna PTS och Boverket. Båda säger att de inte har något ansvar för att inomhustäckning för 5G-näten. Saken måste lösas av marknaden, svarar de.

– Idag finns ingen gemensam affärsmodell för 5G inomhus och vi måste arbeta tillsammans för att etablera en affärsmodell som passar alla, inklusive fastighetsägarna, nätoperatörerna, systemintegratörer och applikationsutvecklare, skriver Ericsson i en kommentar.

Elektroniktidningen har även ställt frågan till Telia, Telenor, Tele2 och Tre. Ingen av dessa fyra operatörer redovisar idag själva planer på utbyggnad av 5G-nät inomhus för att erbjuda slutanvändarna gigabitkapacitet.

– I de fall inomhustäckningen behöver förbättras, för till exempel energisnåla hus där radiosignalerna har svårare att nå fram, så finns det etablerade lösningar, svarar Telia.

Tror Ni att en lösning modell Proptivity behövs?

– Vi ser inte riktigt behovet av en sådan modell, svarar Telia.

Behövs en statlig reglering för att lösa saken?

– Nej vi är övertygade om att dagens marknadsbaserade modell är betydligt bättre för utvecklingen och kunderna, svarar Telia.

Telenor svarar att de tyvärr inte hinner ta fram ett svar. Saken diskuteras så klart, skriver Boel Bengtsson på Telenor.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– När 5G-utrullningen och moderniseringen av 4G är färdig kommer täckningen inomhus generellt vara bättre än vad den är idag. Huruvida det därefter behövs tilläggsinvesteringar för att förbättra trådlös kommunikation inomhus återstår att se, svarar Fredrik Hallstan på Tele2.

Elektroniktidningen har inte fått något svar av operatören Tre.

Bra isolering ger dålig mobiltäckning

Mellan 2019 och 2020 gjorde Stronghold Invest, en av ägarna till Proptivity, en analys och drog slutsatsen att fastighetsägarna har ett behov av att själva kunna påverka hur 5G ska byggas ut inomhus.

Fastigheter i Sverige och andra länder kommer få allt bättre isolering för att sänka energiförbrukningen. Det gäller både nya fastigheter och fastigheter som renoveras. Detta leder till att radiosignalen från de mark­baserade 5G-näten inte kan ta sig genom ytterväggarna. Det enda säkra sättet att garantera kommunikationen blir då att bygga ut 5G-näten inomhus.

Samtidigt är det inte rimligt att var och en av 5G-opereatörerna bygger ut sin egen 5G-täckning inomhus. Den bästa lösningen är en neutral operatör som driver ett gemensamt inomhusnät för 5G-operatörerna, menar Stronghold.

Företaget gjorde även en analys av fastighetsbranschen och slutsatsen är att det finns en grupp av fastighetsägare som är beredda att betala för att få tillgång till 5G med Gigabitkapacitet inomhus. Det gäller fastighetsägare i Norden med mer än 500 000 kontorsarbetsplatser.

Därmed finns underlag för att etablera en kommersiell operatör för att bygga och driva inomhusnät med Gigabitkapacitet åt intresserade fastighetsägare, enligt Stronghold.

Under de senaste åren har även tankesmedjan REDI.city diskuterat hur fastighetsägarna ska möta framtiden. I tankesmedjan ingår nyckelpersoner från drygt 20 tunga fastighets­ägare och fastighetsorganisationer.

Den 1 december 2022 publi­cerade REDI.city en rapport ”5G inomhus Fastighetsägares perspektiv”. I inledningen står ”För att framtidens smarta städer och byggnader ska bli verklighet krävs att 5G-nätet når användarna fullt ut – vilket i sin tur kräver en utbyggnad av både inomhus- och utomhusnät. Inte minst då nya energieffektiva byggmaterial inte släpper igenom 5G-signaler tillräckligt bra”.

I REDI.city finns en mycket tung grupp av fastighetsägare. Stora privata som Fabege och offentligt ägda fastighetsägare som Vasakronan samt ­Sveriges Allmännytta (kommunala bostadsföretag med mera) och Fastighetsägarna (bostadsföretag, bostadsrätter med mera).

Rapporten säger nämligen nej till att varje operatör har sin egen inomhuslösning vilket är Telias nuvarande linje och att det antingen blir det Proptivitys modell med neutral host eller en multioperatörslösning. En multi­operatörslösning innebär att en av de stora operatörerna bygger ett lokalt inomhusnät och de andra tre får vara med och dela på detta nät. I båda fallen blir det bara ett enda lokalt inomhusnät som 5G-operatörerna delar.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)