JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 5G gav sågverket bredband utomhus

För att Fiskarheden skulle kunna digi­taliserar sitt sågverk i Transtrand krävdes ett privat 5G-nät. Det ger realtids­kommunikation med produktionsprocessen även utomhus.

– Vi kombinerar vårt fasta bredbandsnät med ett eget privat 5G-nät. Därmed klarar vi bredbandskommunikation i realtid för hela vårt sågverk, säger Jugås Sven-Erik Andersson, som är IT-chef på Fiskarheden Trävaru i Transtrand som ligger i Sälens kommun i Dalarna.

Nätet togs i drift i oktober 2022 och bolaget är bland de första i Sverige med ett lokalt 5G-nät i egen drift.

– Vårt privata 5G-nät fungerar enligt våra krav och vi är idag nöjda.

Jugås Sven-Erik Andersson började arbeta på Fiskarheden år 2019 och tog då fram en plan för digitaliseringen av sågverket.

BOLAGET ANSER SIG vara ett av Europas fem mest digitaliserade sågverk samtidigt som det är ett av Sveriges tio största sågverk med en årlig produktion av cirka 400 000 kubikmeter sågade trävaror. Omsättningen var nära 1,4 miljarder kronor år 2022.

Som leverantör av 5G-nätet valdes Radtonics. Företaget har ett förenklat core-nät från Linux Foundation kallat Magma som en del av den lösning som lanserades i fjol.

Jugås Sven-Erik Andersson.

– Jag kontaktade Radtonics så fort jag såg att de lanserade sitt nya privata 5G-nät. Jag hade väntat på privata 5G-nät skulle bli till-gängliga för oss.

Nyttan med det lokala 5G-nätet blir tydlig när Jugås Sven-Erik Andersson beskriver produktionsprocessen på sågverket.

– Tack vare 5G kan vi styra transporterna på vårt industriområde i realtid. Wifi klarar inte kommunikationen med truckarna till-räckligt bra. Det blev hela tiden avbrott på grund av bristande täckning och störningar, säger Jugås.

VARJE STOCK får ett ID-nummer, skannas och densitetsmäts innan de mellanlagras inför sågningen. Styrsystem bestämmer sedan vilka stockar som ska sågas och när det sker.

Sågade brädor med samma egenskaper samlas i ett paket och går sedan till torkning. Slutligen görs en individuell kvalitetskontroll av varje planka innan de går till slutkund.

Utomhus kan 5G-nätet användas även för att ansluta alla typer av utrustning till bredbands­nätet, både mobil och fast utrustning. Det blir billigare än att dra fram fiber.

– Jag ser också ett behov av att använda 5G-nätet inomhus. Det kan bli billigare än att dra fram nya kopparkablar. Produkter som kan använda 5G SA (stand alone) är nu på väg, säger Jugås.

HAN PÅPEKAR att införandet av 5G-nätet inte var problemfritt. Integrationen mellan det fasta bredbandsnätet och 5G-nätet var svårast. I princip all fast produktionsutrustning är ansluten till ett fast nät via fiber och koppar. Det innebär att gigabitkapacitet finns i indu-stribyggnaderna. Vidare finns ett lokalt datalager med en kapacitet på 250-300 Terabyte och 20 beräkningsdatorer.

Var för sig fungerar de olika näten men när de skulle integreras visade det sig att modifieringar måste göras, till exempel hur man hanterar omstart av modem vid avbrott. Eller vilken fördröjning som är acceptabel och så vidare.

– Efter det att vi identifierat problemen tog det tre-fyra månader och en testperiod på två månader innan allt var löst, säger Jugås.

ELEKTRONIKTIDNINGEN har bett SCA Bollstabruk, ett av landets största sågverk, om en kommentar till Fiskarhedens digitalisering.

– SCA har också CT-skanner för att kunna göra analys av enskilda stockar. Vi gör skiktröntgen av varje stock. Vi har samma leve-rantör som Fiskarheden av CT-skanner. Det är det italienska företaget Microtec, säger Johan Olofsson, teknisk chef på Bollstabruks sågverk.

– Vi anser att vårt justerverk är mer avancerat, jämfört med alla andra sågverk i Sverige. Vi har ett omfattande kamera­system, ro-botar, IoT-system och AI-funktioner i vårt justerverk. Jag har inte hört talas om något sågverk som har en motsvarande lösning i sitt justerverk, säger Johan Olofsson.

– Vi använder inte 5G-nät för kommunikationen med våra truckar på industriområdet, säger Olofsson.

Elektroniktidningen har också pratat med Joakim Eriksson om Fiskarhedens digitalisering. Han är enhetschef på statliga forsk-ningsinstitutet Rise.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Det är superintressant information för mig som ju besökte sågverk i höstas – det är exakt samma problem just på grund av att en timmerplan alltid är för stor för att ha någon enstaka wifi-accesspunkt vilket gör att man hela tiden behöver byta mellan accesspunk-ter vilket sällan fungerar problemfritt. Det är värdefullt – för många sågverk – att se att Fiskarheden validerar hypotesen att ett eget 5G-nät kan lösa det problemet och skapa en pålitlig uppkoppling även på timmerplan utomhus, säger Joakim Eriksson.

Största pappersmaskinen valde kablar

SCA har gjort en mycket stor investering på 7,5 miljarder kronor i världens största pappersmaskin som togs i drift i oktober 2022 i Obbola, strax utanför Umeå. Den kallas PM2.

– Det blev kablar och inte 5G i kommunikationsnätet för vår nya pappersmaskin, säger Peter Brunesson, IT-chef vid pappersbruket.

Pappersmaskiner är stora, PM2 är 15 meter bred, 250 meter lång och 15 meter hög. Det finns totalt 16 000 anslutningspunkter för kommunikation mellan det centrala styrsystemet och alla delar i pappersmaskinen, för styrning, mätning och övervakning.

SCA valde 2019 den tyska leverantören Voith för den nya pappersmaskinen. Det är Voith som valt kablar för kommunikationsnä-tet i pappersmaskinen. Det handlar om 90 mil kopparkabel.

– Om vi någon gång i framtiden byter ut PM2 får vi se om radionät kan konkurrera med fasta nät, säger Peter Brunesson.

SCA Obbola har samtidigt valt Telia som leverantör för ett 4G-nät avsett för lokal mobil kommunikation, både utomhus och in-omhus. I princip är det ett privatnät avsett för SCA Obbola där trafiken huvudsakligen går i det lokala nätet utan att lämna industri-området.

– Med detta lokala 4G-nät ersätter vi Wifi. 4G-nätet kommer att uppgraderas till 5G och jag bedömer att det skulle kunna bli aktu-ellt 2025-2026, säger Peter Brunesson.

PM2 har kapacitet att producera 725 000 ton kraftliner per år. Kraftliner är ytskiktet på wellpappkartonger. Kunderna tillverkar wellpapplådor.
 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)