JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Professor Jerker Delsing blandar gärna tillämpad forskning med avancerad fysik. Resultatet ska dock alltid bli något användbart, en produkt av något slag.


Flödesmätning, EMC-teknik och konstruktion av blandat analoga och digitala kretsar är de tre benen som bär upp Jerker Delsings avdelning för industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet.

Kombinationen ser vid en första anblick lite brokig ut men förklaringen är enkel:

- Jag började min forskarkarriär i Lund på flödesmätare baserade på ultraljud. Signal-till-brusförhållandet i en givare är i många sammanhang ett EMC-problem. Och för att det i slutänden ska bli en billig produkt så måste man kunna göra asicar för blandat analoga och digitala signaler, förklarar han.

Rösten är ivrig men avslöjar varken att han bott i Skåne i 30 år eller att han kommer från inre Norrland, mellan Storuman och Tärnaby.

- Dessutom kan både ultraljudsgivarna och elektroniken simuleras i Spice. När vi sedan kan lägga på miljöpåverkan som flöde, temperatur och tryck i Spicemodellerna och samköra alla delar ökar förståelsen för hur mätsystemet uppför sig i en verklig miljö.

Hans intresse för den industriella miljön väcktes under tre år på Alfa Laval Automation under doktorandstudierna i Lund. Industrisamarbete ligger också väl i linje med universitetets målsättning. Luleå är ett ungt universitet med bara 27 år på nacken.

- Det gör att institutionerna inte är inavlade och dessutom är det en oerhört internationell miljö där olika akademiska traditioner blandas.

Med inavel menas i det här fallet traditionen att en pensionerad professor ersätts av en av sina före detta doktorander. Ett förfarande som förhindrar nytänkande och samarbete över institutionsgränserna.Enda EMC-centrumet


Ett bra exempel på Luleås öppna klimat är den industriellt inriktade EMC- forskning som Jerker Delsing initierat och som man är ensam om i landet. Det startade för knappt två år sedan har fått teknisk tyngd genom att Dag Björklöf, som till vardags är chef för Semkos EMC-center, har utnämnts till adjungerad professor.

Idag är fem personer engagerade i centrumet som skall utökas med en eller två doktorander inom kort. Centrumet har också blivit en viktig samlingspunkt för den lokala elektronikindustrin. Hittills har åtta företag gått in med pengar.

- De kan utnyttja mätrummet för att göra diagnostiska tester. Men också få hjälp med utbildning eller att lösa konkreta EMC-problem.

Dessutom kör man EMC-kurser för både industrin och studenterna. Kursen för E- studenterna samlar därför i år 40 elever trots att det bara finns ungefär 30 studenter i fjärde årskursen.

De två forskningsprojekt som kommit igång är självklart industristödda. Det ena handlar om skärmning av ledningsbundna störningar. Det är definierat av ABB och finansierat av Nutek. Det andra, som stöds av Sandvik, ska titta på hur rostfritt stål kan användas som packningar i skärmningssammanhang.

- Jag pratade också nyligen med ett finskt företag som funderade på att starta en avdelning i Luleå för att få tillgång till EMC-centrumet.

Som alla moderna professorer får han ägna mycket tid åt att ragga pengar. Mellan 60 och 70 procent av institutionens medel kommer från externa anslagsgivare.

- Mitt sätt att forska har förändrats. För tio år sedan satt jag mycket i labbet, idag läser jag mycket och kommer med en mängd märkliga idéer till mina doktorander och kollegor.

- Istället för att skapa i ett hörn ser jag hur saker och ting hänger ihop, säger han och ritar ivrigt på ett papper för att förklara.

Det blir små cirklar som överlappar varandra. Och i överlappen ser han möjligheter till nyskapande.

- Det finns behov av riktigt billig mätteknik, bland annat i bilindustrin och på konsumentmarknaden.

För att åstadkomma den räcker det inte med bra givare. Man måste också kunna masstillverka dem billigt och då krävs asickunskap. Här har han inte hunnit lika långt, men å andra sidan har han bara varit professor i tre år och är nyss fyllda 40.Flödesmätning är basen


En stor del av avdelningens forskning handlar om flödesmätning med hjälp av ultraljud. Bland annat har man tittat på energimätare för fjärrvärme och naturgas.

- Man måste våga titta djupt men ändå ha ett fokus på att det ska kunna gå att använda, bli en användbar produkt, säger han.

Detta gör att synbarligen väldigt tillämpad forskning innehåller mycket avancerad fysik. Ett erkännande av hans arbete inom flödesmätning är att den internationella konferensen FLOMEKO i år arrangeras i Lund med Jerker Delsing som ordförande.

Per Henricsson

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)