JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vinnovapengar till KTHs trådlösa center
KTHs center för mobil teknik, "Wireless@KTH", har av Vinnova utnämnts till "Industry Excellence Center", vilket innebär säkrad finansiering i tio år framöver.
Hos Wireless@KTH är ambitionen att forskare och industri tillsammans ska kunna bedriva spjutspetsforskning för framtida mobilsystem och -tjänster. I centret, som leds av professor Jens Zander, deltar förutom KTH även Ericsson, Teliasonera, Saab, Huawei, Försvarets forskningsanstalt samt Post- och Telestyrelsen.

Som Industry Excellence Center garanteras en finansiering av 10 miljoner kronor om året i tio år, varav Vinnova står för 1,75 miljoner, KTH för 3,5 miljoner och näringslivet 5,25 miljoner.

Tack vare den nya finansieringen säger Jens Zander nu att centret kan börja titta på "nästa nivå i forskningen", i tidsintervallet 2015-2020. Siktet är nu inställt på att attrahera fler toppforskare.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)