JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Maxfas gör bilbatteriet grönare och lättare
Linköpingsföretaget Impact Coatings har fått 1,2 miljoner kronor av Vinnova för att utveckla effektivare bilbatterier med hjälp av ytbeläggningsmaterialet Maxfas. Marknaden för den nya lösningen värderas till flera miljarder kronor per år av Impact Coating.  
Impact Coatings har utvecklat ett ytbeläggningsmaterial, Maxfas, som i stort har samma kontaktmotstånd som det klassiska beläggningsmaterialet guld, men som är betydligt mer slittåligt. Nu har företaget fått 1,2 Mkr från Vinnova för projektet  "Effektivare batterier för bilar med Maxfas-beläggningar".

Bakgrunden är att forskare vid KTH har lyckats visa att Maxfas kan användas för att lösa de problem som hittills hindrat bipolära batterier att användas i kommersiella tillämpningar.  Vanliga batterier är uppbyggda med omväxlande negativa och positiva elektrodplattor. Battericellerna i dessa batterier skiljs åt av en mellanvägg och den negativa polen i en cell seriekopplas till den positiva polen i nästa cell.

I ett bipolärt batteri sitter däremot den negativa och den positiva polen på var sin sida om en elektrodplatta, som samtidigt fungerar som vägg mellan två celler. Forskarna menar att batteriets effektivitet kan höjas väsentligt om man delar varje cell i en vanlig blyackumulator med en elektriskt ledande skiljevägg. Korrosionen är dock så kraftig att vanliga elektriskt ledande material bryts ner för snabbt. Maxfas är det hittills enda materialet som klarat korrosionen till rimlig kostnad, hävdar Impact Coatings.

Nu skall labbresultaten omsättas till en prototyp. Bipolära batterier med Maxfasbelagda skiljeväggar tros leda till att mängden bly i varje batteri kan minskas med 35 procent samtidigt som batterivikten minskar med 30 procent. Till detta hör att verkningsgraden höjs – hur mycket nämns dock inte.

Blybatterier utgör en marknad på 18 miljarder dollar per år. Den svenska lösningen förväntas  bidra till en ökad användning av eldrivna fordon, vilket skulle leda till ytterligare marknadstillväxt, enligt Impact Coatings.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)