JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk trio får EU-stöd för säkrare fordon
Bilsäkerhet är en svensk paradgren. Nu får också SP, Volvo Technology och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) stöd från EU för att ta fram metoder som ska utvärdera de säkerhetssystem som idag används i fordon för att minska risken för olyckor i trafiken.
Säkerhetssystem som kan minska risken för olyckor i trafiken är en viktig ingrediens i moderna bilar och ett mycket viktigt forskningsområde.

– För passiva säkerhetssystem, som airbag och säkerhetsbälte, finns det etablerade metoder hur man utvärderar dem, men för aktiva system har man inte kommit lika långt. Det vi vill göra nu är att ta fram metoder för att testa aktiva säkerhetssystem och se hur väl de fungerar, säger Susanna Leanderson, systemingenjör på Volvo Technology.

Det blir allt vanligare att fordon förses med aktiva system som syftar till att minska risken för olyckor, och därmed antalet döda i trafiken. Några exempel på sådana system är stabilitetsstyrning och stöd för att hålla ett fordon i sin fil och undvika kollision med framförvarande fordon.

Inom det nystartade EU-projektet Ivalue, som ligger inom sjunde ramprogrammet, ska man alltså ta fram metoder för att se hur dagens aktiva säkerhetssystem fungerar i verkligheten. För att ett säkerhetssystem ska kunna provas tillförlitligt bör det testas i olika verkliga trafiksituationer. Det gäller ju att ta reda på hur olika system fungerar i olika trafiksituationer.

Volvo Technology, som arbetar med att ta fram avancerade tekniska fordonslösningar åt Volvokoncernen, kommer att inrikta sitt arbete inom projektet mot tunga fordon.

– Aktiva säkerhetssystem spelar en viktig roll för tunga fordons trafiksäkerhet. Vi har inom tidigare och pågående forskningssamarbeten utvecklat nya aktiva säkerhetssystem och metoder för provning och utvärdering är en viktig del i utvecklingen av säkerhetsfunktioner, säger Susanna Leanderson.

Projektet har just startat och kommer att pågå i tre år. Budgeten för hela projektet är 34 miljoner kronor, medan EU-kommissionen står för 21 miljoner. Ivalue-projektet inkluderar sammanlagt åtta deltagare, varvid fem ännu inte är offentliggjorda. De tre deltagarna – Volvo Technology, SP och VTI – är alla medlemmar i Safer, Chalmers Fordons- och trafiksäkerhetscentrum (se länk).
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)