JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Sverige har bättre förutsättningar än andra EU-länder att bli en framstående internetnation. Men då krävs en rad satsningar. Ingenjörnsvetenskapsakademien, Iva, har listat tio områden, från infrastruktur och utbildning till entreprenörskap och offentlig förvaltning som man anser avgörande för utvecklingen.
Obligatorisk dataslöjd i skolan, öppen och robust infrastruktur där alla ska kunna få tillgång till 100 Mbit/s, och en internationellt accepterad e-legitimation. Det är några förslag som Iva nu lägger fram för att stärka Sverige som Internetnation.

- Norden driver utvecklingen av mobiltelefoni. Därför är Sveriges förutsättningar att vara en framstående Internetnation år 2015 bättre än för andra EU-länder, säger Jan Uddenfeldt, mångårig Ericssonveteran och tillika ordförande för Ivas projekt Internetframsyn.

Projektet har pågått i snart ett år, och har nu mynnat ut i en programförklaring kallad Ambient Sweden. Tanken är att internet - mobilt och fast - ska vara allestädes närvarande, precis som i projektet Ubiquituous Japan som varit en förebild.

Iva konstaterar att Sverige är mycket framstående när det gäller internetanvändning, men har svårt att skapa intresse för teknisk utbildning och karriär. Genom satsningarna hoppas Iva öka det intresset, till gagn för svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Några av förslagen är tämligen okontroversiella, som att företag och offentlig sektor ska bygga vidare på redan starka områden och att satsningar på e-förvaltning och grön IT krävs för att uppnå föregångsstatus. Bättre förmåga att ta tillvara på innovationer, mer såddfinansiering och enklare regelverk för företag är knappast heller något som höjer ögonbrynen, inte heller kravet att infrastrukturen ska vara avbrottsfri och väl utbyggd även i glesbygd. Att Iva vill ha mer satsningar på Internetforskning förvånar inte heller.

Andra förslag kan skapa mer debatt. Iva vill till exempel att e-postadresser ska följa användaren i högre utsträckning än idag, och att tv- och musiktjänster ska vara operatörsoberoende.

Längst går dock Iva på utbildningsområdet, där man uppenbarligen anser att det behövs radikala förändringar. Pedagogiken måste bli mer IT-baserad och på grundskolan bör det nya ämnet "dataslöjd" bli obligatoriskt, med teknik, etik och mediekritik på schemat. "Ungdomar ska inte behöva stå utanför samhället på grund av okunskap om tekniken", skriver Iva i sitt programförslag.

Likaså vill Iva införa "pod-matte", alltså prenumerationer på inspelade genomgångar av matematiklektioner som eleven kan tillgodogöra sig via sin mp3-spelare.

Ivas ambition är att föra upp frågorna på agendan hos beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)