JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EDA-verktyg för bättre solceller

Från EDA-företaget Magma kommer ett programverktyg som ska förbättra solcellernas verkningsgrad, öka processutbytet och minska produktionskostnaden. Det är första gången som någon större EDA-aktör ger sig in i solcellsbranschen.

Det är inte bara halvledarproducenter och utrustningstillverkare som ser framtiden i solceller. Även EDA-branschen hakar nu på tåget, då verktygsleverantören Magma lanserar ett solcellsutvecklingsverktyg.

Programmet är en vidareutveckling av Magmas processverktyg Yieldmanager, och syftar till att få bättre övervakning av mätvärden, inspektionsdata och prestandadata genom hela tillverkningsprocessen. Med målet att ge högre processutbyte och högre kvalitet i de färdiga solcellerna, inte minst då orsakerna till produktionsproblem kan identifieras snabbare.

Solenergi kostar alltjämt 2-3 gånger mer än annan elenergi att producera, vilket beror på låg verkningsgrad och dyr produktion, med metoder som till stor del är hämtade från - och optimerade för - halvledarvärlden. Men för att alstra 500 MW elektrisk energi från solen så krävs en produktionstakt kring 400 000 kiselskivor om dagen, vilket är en storleksordning över vad en traditionell halvledarlina klarar. Sålunda behövs nya verktyg för processoptimeringen, resonerar Magma.

Magma har utvecklat verktyget i samarbete med Pegasus Semiconductor-Solar, ett indiskt konsulthus inom halvledar- och solcellsproduktion. Verktyget ska börja användas av flera solcellstillverkare i Asien inom kort.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)