JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Försäljningen minskade med 29 procent under årets tredje kvartal till 157 miljoner kronor vilket resulterade i en förlust före avskrivningar och skatt på 8,6 miljoner kronor för komponentdistributören Elektronikgruppen. Men företaget noterade en spirande optimism hos kunderna mot slutet av kvartalet.
För årets nio första månader stannar omsättningen på 540 miljoner kronor och Elektronikgruppen har därmed tappat 20 procent av sin omsättning jämfört med samma period i fjol. Även orderingången backar kraftigt till 529 miljoner kronor (701). Rörelseresultat ligger på minus 24,7 miljoner kronor vilket kan jämföras med fjolårets vinst på 18,4 miljoner kronor. Till det kommer nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster på -36 miljoner kronor (-9).

Även om företaget kan se en viss ökning i efterfrågan under slutet av tredje kvartalet vill företagets vd Fredrik Celsing inte dra för höga växlar på det.

”För koncernen som helhet har delårsperioden präglats av den försvagning av industrikonjunkturen som inleddes under senhösten 2008 och som därefter har fördjupats med allt lägre efterfrågenivåer som följd. Utvecklingen har dock varierat mellan olika kundsegment och geografiska marknader. Den generellt negativa trenden bröts också mot slutet av perioden och vändes till en förbättrad efterfrågesituation. Volymerna är dock alltjämt låga jämfört med motsvarande period föregående år och det är för tidigt att dra några slutsatser huruvida detta är början på en mer bestående återhämtning.” står det i rapporten.

Affärsområde Electronics, det vill säga komponentdistributionen, har under delårsperioden haft en fortsatt stabil försäljning gentemot telekomsegmentet samtidigt som volymerna har minskat betydligt mot övriga kundsegment. Av rapporten framgår dock att verksamheten ser en ökad efterfrågan och att det åter märks en viss framtidsoptimism inom flera kundsegment, däribland kommersiella fordon.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)