JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mentor och Mathworks ihop om flyg och rymd
EDA-jätten Mentor Graphics och matematikprogrammmakaren The Mathworks ska tillsammans ta fram ett arbetsflöde som följer normen DO-254 vid modellbaserad design för flyg- och rymdändamål.
Modellbaserad design med uppfyllande av rymd- och flygnormen DO-254, hela vägen genom utvecklingsprocessen, från kravdefinition till implementation och test. Det är vad The Mathworks och Mentor Graphics utlovar med sitt samarbete.

DO-254 är en serie designkrav för FPGA:er, asicar och annan elektronik som ska sitta i flyg- och rymdutrustning, ursprungligen utvecklad år 2005 av den amerikanska flygmyndigheten FAA, Federal Aviation Administration.

I flödet börjar arbetet med att kraven samlas in och sammanställs i Mentors verktyg Reqtracer. Därifrån används en exekverbar modell i Simulink för att utveckla en konceptuell konstruktion. Enskilda block i Simulinkmodellen kan länkas direkt till krav i Reqtracer, och modellen kan funktionstestas och analyseras formellt med hjälp av verifieringsverktyg från The Mathworks. När modellen är fullt testad kan HDL-kod genereras automatiskt med Simulink HDL Coder. Denna HDL-kod kan sedan förfinas på sedvanligt sätt i Mentors verktyg, och även verifieras formellt. Alla verifieringsresultat kan spåras med Reqtracer tillbaka till de ursprungliga designkraven.

Det gemensamma arbetsflödet finns beskrivet i en artikel från The Mathworks (länk).
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus