JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 70 miljoner till sju breda projekt
När Vinnova håller i taktpinnen är det numera breda ämnesöverskridande samarbeten som uppmuntras. I den senaste utlysningen, Utmaningsdriven innovation, går nära 70 miljoner kronor till sju projekt som alla bygger på bred samverkan i ett tidigt stadium  för att lösa framtidens samhällsutmaningar.
Under de närmaste tre åren kommer Vinnova att satsa över 250 miljoner kronor på utmaningsdriven innovation. Satsningen görs i tre steg. Först finansieras idéutveckling och konstellationsbyggande i ett flertal projekt. Steg två, som nu är aktuellt, handlar om utveckling och integration. Här konkurrerar projekten om att finansieras med upp till 10 miljoner kronor vardera.

De projekten som nu gått vidare handlar bland annat om att spara energi genom att koppla hushållets energitjuvar till ”Det aktiva husets” egen energiproduktion, att stödja informations- och kommunikationsteknik i Norra Djurgårdsstaden och göra det möjligt för allvarligt sjuka cancerpatienter att vårdas i hemmet. I de tre nämnda projekten medverkar exempelvis Ericsson, Swedish ICT Research, PacketFront, Axis Communications, Sony Ericsson, Electrolux, Sics, KTH Skolan för Elektro- och Systemteknik, KTH Energiteknik, Lunds universitet och Interaktiva Institutet.

Under 2013 kommer  de mest lovande projekten att  beviljas ytterligare finansiering för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar.

De sju projekt som nu får pengar är:

• Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden, får 10 miljoner kronor
• Aktiva huset i den hållbara staden, får 9,999 miljoner kronor
• IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet, får 10 miljoner kronor
• Utveckling av fogningsmetoder för kombinationer av olika material till hybridkonstruktioner - ett LIGHTer initiativ, får 10 miljoner kronor
• Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter, får 10 miljoner kronor
• Plasmabiomarkörer för individualiserad medicin inom hjärtkärlsjukdomar, får 9,983 miljoner kronor
• Mina Vårdflöden, får 9,999 miljoner kronor

För en fullständig lista över deltagare, se pdf (laddas ner här).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)