JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så ser IVA på Internet of Things

Så ser IVA på Internet of Things

Idag presenterar Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:s projektledare Östen Frånberg förslag till hur svensk industri ska öka sin användning av Internet of Things, bli mer konkurrenskraftig och få nya företag ska växa fram.
Internet of Things har gett kommunikation en helt ny innebörd. Allt fler smarta sensorer, ett nytt, större Internet och allt högre överföringshastigheter gör att ”saker” kan börja tala med varandra på allvar. Och nu ska svensk industri kliva på tåget.

Östen Frånberg har ett uppdrag från Vinnova och IVA att ta fram en forsknings- och innovationsagenda för hur Sverige ska bli en ledande nation inom ett antal branscher, genom gemensam avancerad utveckling och användning av IoT.

Det gäller i första hand hur den svenska basnäringen - gruvor, skog, energi och byggnadsindustrin ska  få nya innovationer och kunna dra nytta av varandras erfarenheter om automatiserade och digital system.

- Målsättningen är att svensk industri ska skaffa sig en konkurrensfördel genom ökad digitalisering och användning av IoT. En framskjuten position inom IoT lägger grunden för ökad svensk konkurrenskraft, BNP och arbetstillfällen, säger Östen Frånberg till Elektroniktidningen.

Han vill inte avslöja alla detaljer i rapporten men säger att det finns nya metoder för hur man ökar antalet innovationer och metoder för hur man effektivt tar fram IoT-tillämpningar.

Det handlar också om att samordna alla svenska insatser inom IoT.

- Under arbetets gång har jag stött på så många företag som arbetat på var sitt håll för att lösa samma typ av problem utan att de känt till varandra. Det blir som med alla elektroniska apparater i hemmet - en fjärrkontroll till varje istället för en till alla.

- IoT-lösningar i en bransch ska kunna användas inom nästa bransch, säger Öster Frånberg.

Han kommer också att förslå särskilda IoT-program i ingenjörsutbildningen.

- Sverige måste utbilda många fler ingenjörer inom IoT. Alla ingenjörsutbildningar, både för civilingenjörer, högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer, bör erbjuda en termins tilläggsstudier för specialisering inom IoT.

Östen Frånberg pekar på att det på de svenska universiteten, högskolorna och institutet finns en mängd kvalificerade professorer, doktorander och forskare som arbetar med nya sensorer, inbyggda system, prototyper och affärsmodeller för att bryta ny mark inom växande marknader.

- Dessutom har vi ett av världens ledande kommunikationsföretag som vill koppla upp 50 miljarder enheter 2020, och operatörer som ser en stor tillväxt inom M2M/IoT, säger Östen Frånberg.

Läs mer om IoT på IVA:s hemsida. (Länk)

Detta är Internet of Things


Internet of Things är en infrastruktur av sensorer, inbyggda system och bredbandsnät där apparater kan kopplas upp och kommunicera med varandra. Den infrastrukturen kan användas för att bygga in intelligens i ännu fler terminaler och maskiner och bygga upp fler automatiserade och digitala system för svenska industrier och myndigheter.

Ett exempel är ett forskningsprojekt om intelligenta elbilar som Viktoriainstitutet i Göteborg driver tillsammans med Ericsson, Göteborgs Energi och Volvo Cars.

Projektet heter Elviis (electric vehicle intelligent infrastructure) och går ut på att elbilen och laddningsstationen automatiskt kommunicerar med varandra så att bilen kan laddas på vilken laddstation som helst, att laddningen blir optimal och att räkningen skickas till bilägarens adress.

Ett annat exempel är hur sågverk kan få ut optimalt av timmerstockarna genom att sensorer samlar data från timmerstockarna och talar om hur de ska ligga för att få bästa utbytet.

Ett tredje exempel är hur sensorer i gruvorna optimerar arbetet med att pumpa ut giftiga gaser efter sprängning och hur länge gruvan måste vara utrymd.

Östen Frånberg

Östen Frånberg är elektronikingenjör med en civil karriär inom Ericsson bakom sig.

Han är en av Sveriges internetveteraner.

Han var ordförande i den svenske grenen av Internet Society ISOC från starten 1997, han har varit ordförande i stiftelsen för internetinfrastruktur IIS som kontrollerar den svenska internetdomänen .se och han var med och skapade internetorganisationen Netnod.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)