JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. I morgon sker första skarpa testet av förarlösa bilar
Smart
För första gången ska förarlösa bilar testas av allmänheten. Två autonoma golfbilar ska skjutsa besökare runt en park i Singapore. För säkerhets skull följer dock forskare efter ekipagen på elcyklar.
DE AUTONOMA golfbilarna DJ och BX väger cirka 500 kg. De använder lasersensorer för positionering – inte GPS. Lasersensorer används också för att upptäcka hinder. Tekniken ska fungera inomhus och i dåligt ljus.

Bilarna kommunicerar med varandra för att samordna sig och planerar sina rutter på egen hand i realtid.

De har en dynamisk säkerhetszon – den beror av fart och riktning.

Generationen som kommer efter DJ och BX ska vara smartare. Den ska vara bättre på samspela med fotgängare –  bättre på att läsa av vilka steg som fotgängarna omkring den planerar och bättre på att kommunicera vart den själv är på väg.
Det är forskare på MIT (Massachusetts Institute of Technology) och NUS (National University of Singapore) som gör anspråk på milstolpen att för första gången låta förarlösa bilar köra runt på allmän plats med vanligt folk som passagerare. Man tar det förstås försiktigt – 10 km/h  är topphastigheten.

Det är kanske en definitionsfråga vem som är först. Googles första konceptbil kör på allmän väg i Kalifornien. Å andra sidan låter den ofta en mänsklig co-driver ta över ratten i komplexa trafiksituationer.  Bilen som ska testas i Singapore i morgon liknar mer Google andra konceptbil – den saknar både ratt och pedaler.

Försöken pågår torsdag till lördag denna vecka och nästa, mellan klockan 8 och 14. Om du har vägarna förbi Japanska eller Kinesiska trädgården i Singapore och känner att du inte orkar täcka de 26,5 hektaren parkyta till fots, kan du boka en tur här (länk).

De upp till tre passagerarna väljer destination på en pekskärm. Resan är gratis, men du måste fylla i en enkät både före och efter. 100 turer räknar forskarna med att hinna med under de två veckorna.

De två golfbilarna heter DJ (Driverless Jockey) och BX (Buggy Xtreme) och har testats på universitetscampus under fyra år. Nu känner sig forskarna trygga med att låta dem brukas av allmänheten på allmän plats.

Forskningsprojektet heter Smart (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology) och bedrivs i samarbete mellan MIT och NUS. Forskarna undersöker bland annat logistiska strategier i en autonom fordonsflotta. DJ och BX vet var de har varandra så att de kan samarbeta om var de parkerar för att möta efterfrågan och bestämma vem som ska plocka upp passagerare.

I det här projektet är autonomi inte en ny funktion hos privatbilar – den bild du vanligen möter i bilindustrins marknadsföring. Istället tänker sig projektet en framtid där bilar är ett verktyg för att implementera en tjänst – transport. Det kallas MoD (mobility-on-demand).

Parktestet har en lång rad Singaporianska myndigheter som samarbetspartners. De är på jakt efter ett nytt sätt att tänka kring transport som fungerar bättre för Singapores medborgare än den gamla privatbilskulturen. Singapore talar om att ett paradigmskifte behövs, och hoppas att autonoma fordon ska bli en disruptiv transportteknik.

– Det är imponerande att se med vilket tempo Singapore utforskar möjligheterna med självkörande fordon i stadstrafik. Det inte många länder idag som vågat ta steget att överväga en framtid med självkörande fordon i ekosystemet, säger  MIT-forskaren Emilio Frazzoli.

Singapore vill minska antalet fordon i trafiken. Och man vill se färre olyckor – trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland människor mellan 20 och 30 år. Olyckorna beror i första hand på att bilföraren agerat fel.

Singapore hoppas också på bonusar. Att ge transport till unga, gamla och handikappade som inte kan, får eller vill köra bil. Att ex-föraren kan ägna sig åt produktivt arbete under färden. Att fordonen kan samordnas till ett flöde som minimerar start och stopp – det vill säga tar bort köer, minskar restiden och sänker energiförbrukning och utsläpp.

En idé är att batteridrivna autonoma fordon tar hand om ”den första och sista kilometern” – transporten mellan porten och hållplatsen. En fördel mot spårtaxi är att ingen fast infrastruktur behövs.

Läs mer:
Smart på Facebook
Projektet Smart
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus