JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så väljer du din elmotor
Ett första svenskt test av elmotorer och frekvensomriktare är vad Energimyndighetens Testlab just slutfört. Det visar på stora besparingspotentialer inom området. Skulle exempelvis alla elmotorer i EU bli effektivare går det att spara 135 terawattimmar – alltså lika mycket som hela Sveriges årliga elanvändning, hävdar myndigheten.
Det är viktigt att välja rätt elmotor för en viss uppgift. Därför är det viktigt att beställare vet vad som passar den egna verksamheten – det är slutsatsen när Energimyndigheten testar elmotorer.

– Bland annat är det viktigt att se över vilken typ av arbetsförhållanden som elmotorn ska arbeta i. Den som beställer elmotorerna behöver också ha en helhetsbild över processen så att man köper in rätt lösning, säger Stefan Nording som är ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Lite om elmotorer
• Asynkronmotorer är den vanligaste elmotorn i industrin idag. Fördelen är att den är enkel att underhålla, men den finns inte i de högre energiklasserna på marknaden idag.
• Synkrona reluktansmotorer (SynRM) har en uppbyggnad snarlik asynkronmotorers, men saknar magneter. De är mer energieffektiva och kräver mindre underhåll.
• Permanentmagnetmotorer (PM) är kompakta och energieffektiva, och man behöver inte magnetisera motorn. Nackdelen är att den innehåller sällsynta jordartsmetaller.
I testet ingick tre asynkronmotorer med verkningsgrad från klass IE0, IE2, IE3 och IE4, där klass IE4 är mest energieffektiv. Dessutom ingick två elmotorer med nyare teknik, en så kallad synkron reluktansmotor (SynRM) samt en permanentmagnetmotor (PM).

Testet visar att en effektivare elmotor automatiskt också får ett högre varvtal. Så om exempelvis en elmotor är kopplad till en vattenpump så kommer den att börja pumpa mer vatten när en effektivare elmotor ansluts. Genom att koppla till en frekvensomriktare, så kallad varvtalsreglering, går det lätt att styra elmotorn. Därför ingick även fyra frekvensomriktare i testet.

Det Energimyndighetens Testlab kunde konstatera var att en elmotor måste väljas utifrån det egna behovet. Vilket elmotorsystem som är effektivast beror på var elmotorn ska användas, samtidigt är det viktigt med en bra installation. Elmotorn får inte heller överdimensioneras. Har man en process i industrin där man kör på låga effekter, och det inte förekommer några toppar, så kan kanske en  mindre elmotor duga.

Energimyndigheten har tillsammans med elmotorbranschen tagit fram en checklista där man får svar på de vanligast frågorna vid val/köp av elmotorer (länk).
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus