JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Chalmers vässar svensk produktion

Chalmers vässar svensk produktion

Chalmers har skapat ett labb som motsvarar den tyska produktionssatsningen Industrie 4.0, som bygger på koncepten ”Internet of Things”, molntjänster och avancerad produktionsteknik. Här ska ingenjörer utbildas, likaså erbjuder labbet industrin att testa nya tekniska lösningar i praktiska testbäddar.

I juni invigs det nya produktionslabbet på Chalmers Campus Lindholmen som är tänkt att användas i allt från undervisning till forskning och industrisamarbete.

–   Vi vill visa hur man skapar effektiva, flexibla och hållbara produktionssystem genom digitalisering och avancerade IT-lösningar, både för människor och maskiner. Möjligheten att bygga upp testbäddar i Chalmers-labbet gör det möjligt för industrin att pröva Industrie 4.0-koncept hos oss. Det ger företagen konkurrensfördelar och ökad digital kompetens, säger Åsa Fast-Berglund.

Samtidigt kommer labbet som sagt att vara öppet för studenter inom maskin- och mekatronikprogrammen på Chalmers, liksom forskare inom informations- och kommunikationsteknik och forskare som jobbar med integration mellan människa och maskin.

Förhoppningen är att labbet, med dess nya utrustning, ska bana väg för extremt snabb och enkel kommunikation mellan produkter, maskiner, människor och affärssystem, men också kraftig effektivisering av kommunikationen mellan olika steg i produkternas värdekedjor.

– Vi hoppas att satsningen ska ge våra studenter kunskap om det allra senaste, både när det gäller teknik och tankesätt för hur produktionssystem bör fungera, säger Sven Ekered, som tillsammans med Åsa Fast-Berglund lagt upp strategin för labbet.

När labbet invigs i juni kommer även konceptet Industrie 4.0 att presenteras. Likaså finns det möjlighet att testa den nya tekniken i labbet.

Följande teknik finns redan plats:

SCADA/HMI (iX) från Beijer Electronics: Med hjälp av skärmar och kommunikation via nätet (Ethernet eller LAN) kan till exempel en operatör styra och övervaka ett antal maskiner och produkter i ett produktionssystem. Med hjälp av SCADA/HMI (iX) kan kommunikation förbättras mellan maskiner, robotar och människor.

RFID från Vilant: RFID är en smart streckkod där användaren kan lagra mer information än vad som kan lagras med enbart streckkod. På så sätt fås en smartare informationsöverföring av till exempel produktfärg eller vilka maskinparametrar som skall användas vid bearbetning. Detta bidrar till en direkt informationsöverföring mellan produkt och maskin.

Vision system från Elektro Automation: Vision används för avsyning och kontroller av produkter, men kan även användas som ”ögon” på roboten.

Smart Board från DPJ: En Smart Board är som en virtuell White board. Den kommer främst att användas som kommunikations- och informationsverktyg vid möten för att påvisa flexibilitet i tid och rum. Smart Board ska även användas i undervisning för så kallad blended learning, som innebär att man använder olika typer av tekniker och media för att skapa flexibilitet i lärandet.

UR5 Robot från AH Automation: UR5 är en lätt robot, och den enda roboten i dagsläget kan stå i öppen miljö. Den programmeras genom att man drar den från en punkt till en annan. Roboten kommer påvisa enkelheten i programmering och möjligheten till samarbete mellan människa och robot.

Remote Guidance från XMReality: Remote Guidence är en utrustning som möjliggör realtidshjälp och guidning genom augmented reality.

• FluidSim från Festo: FluidSim är en mjukvara som används för att simulera hydraliska- och pneumatiska system. I denna mjukvara kan system skapas, provköras och valideras virtuellt innan den fysiska kopplingen sker. FluidSim ska främst användas i kombination med praktiska övningar för undervisning.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)