JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Vindel är namnet på Energimyndighetens hittills allra största satsning på vindkraftsforskning. Myndigheten lägger in 133 miljoner kronor, fördelade över fem år, i det nya programmet.

Vindkraft förväntas utgöra en hörnsten i omställningen till ett helt förnybart elsystem fram till år 2040. För att nå dit kan den årliga elproduktionen från vindkraft behöva öka med hela 50 Twh.

Nu satsar Energimyndigheten 133 miljoner kronor i det nya forskning- och innovationsprogrammet Vindel. Tanken är att forskningen inom programmet ska bidra till ny kunskap liksom nya tekniker och lösningar för en ökad och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige men också utomlands.

Pengarna ska fördelas över fem år fram till år 2021. Likt andra forsknings- och innovationsprogram finansierade av Energimyndigheten kommer en stor del av programmedlen att delas ut till projekt genom utlysningar.

Planen är att öppna den första utlysningen inom kort.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)