JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Handboken som ska lyfta branschens konkurrenskraft 

Den ska hjälpa allt från inköpare på produktägande företag till utvecklare och tillverkare att prata samma språk för att undvika missförstånd och därmed höja kvaliteten på slutprodukten. 

Den första versionen av ”Smartare Elektronikhandboken – kommunicera lätt och rätt med dina partners!” ska lanseras före årets slut men arbetet med nästa version kommer sannolikt att starta innan dess.
– Det är många nya aktörer som kommer in i värdekedjan med innovationer från helt nya verksamheter. Det gör handboksprojektet extra aktuellt, säger Maria Månsson, ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd och tills nyligen även branschföreningens ordförande.

Och hon tillägger:

– Vi som varit i branschen länge kan också förbättra oss även om vi är duktiga redan idag.

Arbetet att ta fram handboken har inte tagit mer än ett halvår. Det första mötet hölls den 20 januari för att sätta ramarna för innehållet.

– Efter mötet hade vi 160 ”notisar” kvar med idéer på det vi ville ha med, säger Mats Andersson, processledare för bokprojektet som finansierats av Vinnova och ingår i innovationsprojektet Smartare Elektroniksystem.

Det praktiska arbetet har gjorts av experter från Eskilstuna Elektronikpartner, Frikab, Inission, Note, NCAB, Orbit One, Atlas Copco, Mycronic, Elektronikkonsult, Prevas, ÅF, Acreo, Swerea och Svensk Elektronik. Tillsammans har de lagt mellan 800 och 1000 timmar på att ta fram den 60-sidiga handboken, ett arbete som varit helt ideellt.

Den är tänkt att passa såväl ärrade veteraner som nytillkomna i branschen. Dock krävs ett visst mått av grundkunskap inom elektronikområdet för att man ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Boken avhandlar bland annat hur man agerar som beställare för att slutresultatet ska bli av världsklass, ofta kallat ”Design for excellence”. Det innebär bland annat att man tidigt i processen funderar på vilka komponenter som ska ingå, var de ska köpas, hur produkten ska tillverkas och sedan testas.

– Testning är något man tänker på alldeles för sent, ofta kan det saknas fysiska testpunkter.

Annat handboken tar upp är hur man gör ankomstkontroll, ger återkoppling till underleverantörer och hanterar ändringar.

Ett kapitel tar upp juridiska aspekter, bland annat varför man ska ha NDA-avtal och hur man utformar dem.

– Det kan vara en smärta om man inte har gjort det förut.

För att boken inte skulle bli för mastig har den fått tre bilagor.

– Vi insåg redan från början att det behövdes en parlör, säger Mats Andersson.

Den blev nästa nio sidor lång och förklarar förkortningar och branschspecifika uttryck.

De två andra delarna som brutits ut handlar om direktiv och regelverk liksom tillförlitlighet. 

– Det skulle ha blivit alldeles för tungt att ha med dessa i boken, samtidigt ville vi inte heller släppa dem så vi skapade bilagor.

Vidare finns 18 mallar och en checklista.

– De är tänkta att fungera lite som ”best practice” och är de dokument vi tycker ska vara med.

Dessutom hänvisas till IPC:s checklista som finns på nätet.

– Vi konstaterade att den blivit vedertagen och att i princip alla känner till den.

Handboken är på svenska samtidigt som elektronikbranschen är global.

– Det är svenska skattebetalare som betalat arbetet och så ville vi gynna svensk industri. 

Enda avsteget är mallarna som är på engelska men Mats Andersson lämnar öppet för att det kan komma en översättning av handboken eller att nästa version kan bli på engelska.

Det återstår lite arbete innan boken kan lanseras mot slutet av året.

Den preliminära versionen inklusive bilagor går dock redan nu att ladda ner från Smartare Elektroniksystems hemsida.

Och har du synpunkter eller vill vara med och bidra till nästa utgåva, hör av dig till Mats eller Maria. Kontaktuppgifter och handboken för nedladdning finns här (länk)..
 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)