JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

I våras avbröt Svensk kraftnät det planerade bygget av en andra elförbindelse mellan Gotland och fastlandet. Nu vill Region Gotland få accept för projektet Power to gas, så att öns öveskott av elkraft kan lagras i gasform för att sedan bli drivmedel.

Beslutet att stoppa bygget av en andra elkabel togs efter att en färsk analys bedömde att kostnaderna för en ny förbindelse väsentligt skulle överstiga de olika nyttorna.

Gotland får helt enkelt klara sig med sin enda elförbindelse till fastlandet.

Power to gas

Det är en teknik där överskott från exempelvis sol- och vindkraft tas tillvara och lagras som förnybar gas. Om vätgasen reagerar med koldioxid framställs metan, som kan bli drivmedel för både fordon och fartyg. Power to gas knyter på så sätt ihop energisystemet. Runt om i Europa byggs anläggningar för Power to gas. Om det gotländska projektet får finansiering bli Gotland först i Sverige med en Power to gas-anläggning.

Det har lett till att Gotlands Energi Geab beslutat att stoppa all ny anslutning av förnyelsebar elproduktion – från bland annat solpaneler – till elnätet på Gotland från den sista juni nästa år.

Företaget hänvisar till risken för strömavbrott när man växlar riktning på elkraften i de gamla kablarna. Det gotländska distributionsnätet är helt enkelt inte byggt för att hantera stora mängder förnybar el, som vind- och solkraft.

Lösningen på problemet är att hitta ett sätt att lagra överskottselen. Batterier är ett alternativ, men än så länge är tekniken dyr.

Ett annat alternativ är att lagra elkraft i gasform. Av elenergin tillverkas vätgas, som omvandlas till metangas som kan bli drivmedel för bilar och båtar.

– Tekniken är löst till nästan 100 procent, säger Bertil Klintbom, på Region Gotland till sajten helagotland.se.

I januari ska en plan för projektet vara klar. Region Gotland, Geab, Cementa och Swedegas deltar i projektet och förhoppningen är att bland annat Energimyndigheten och EU ska ställa upp med finansiering så att en anläggning kan börja byggas.

Enligt helagotland.se ska projektdeltagare möta Energimyndigheten den 17 januari 2018 för att diskutera projektets framtid.


 

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)