JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Vindturbiner rullar in på självkörande lastbilar, packas upp av robotar, lyfts av drönare till fundament grävda och gjutna av robotar, och monteras av andra robotar och drönare – så kan framtidens vind- och solkraftsparker byggas. Visionen kommer från klassningssällskapet DNV GL.

DNV GL ägnar sig till vardags bland annat åt certifiering och rådgivning kring marin transport, olje- och gasutvinning och energiproduktion och -distribution.

Men fem procent av organisationens budgeten går till forskning, och två medarbetare har nu författat en rapport som berättar om artificiell intelligens och robotik, och skissar på hur sol- och vindindustrin i framtiden kan dra nytta av tekniken för att effektivisera sin verksamhet.

Rapporten heter ”Making Renewables Smarter: The benefits, risks, and future of artificial intelligence in solar and wind” och kan tankas hem här, i utbyte mot kontaktinformation (länk).

Dykande och väggklättrande robotar kommer att kunna göra närgånga inspektioner på egen hand.

Att artificiell intelligens kommer att automatisera verksamheten inom förnybar energi, presenteras i rapporten inte som en hypotes, utan som ett faktum. Det som är öppet är omfattningen.

En god förutsättningar som finns, är att anläggningarna i och med att de är nya, redan är instrumenterade med diverse uppkopplade sensorer. De levererar data som enligt rapporten i stor utsträckning är outnyttjade och skulle kunna användas mer, för bland annat styrning, prediktivt underhåll och för att ge prognoser kring resurstillgång. 

Vad gäller underhåll, inspektioner och besiktande, kommer den i stor utsträckning att kunna göras av mobila robotar av olika slag – gående, flygande, simmande, dykande, seglande, klättrande och krälande.

Robotarna kan komma nära inpå utrusningen och göra mätningar med diverse sensorer.

Även planeringen av besiktningar och den efterföljande analysen av data kommer att kunna AI-automatiseras, vilket kommer att spara in många tjänstetimmar.

Rapporten ser till och med framför sig att arbetslag av robotar på sikt kommer att kunna installera solkraftverk och vindkraftverk på egen hand – inklusive transport av materiel, avlastning, grävning, gjutning och montering.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)