JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Första kontraktstillverkaren av tryckt elektronik

När Thinfilm Electronics i november bestämde sig för att avveckla delar av den svenska verksamheten såg några veteraner inom tryckt elektronik sin chans. De räddade tryckpressen i Linköping och startade Consensum Production, en av världens ytterst få kontraktstillverkare av tryckt elektronik.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Leif Ljungqvist.

Han är styrelseordförande och en av fem delägare i Consensum Production.

Det har gått fort sedan det sent i höstas blev känt att norska Thinfilm skulle ändra inriktning och därmed ville göra sig av med tryckpressen i Linköping.

– Vi drog igång en räddningsaktion och lyckades få ihop finansiering.

Den 13 meter långa maskinen från tyska Kroenert togs i drift i början av 2014 och har använts av Thinfilm för att trycka displayer och sensorer.

Själva maskinen har övertagits av Linköpings fastighetsbolag Sankt Kors medan Consensum köpt en licens på tekniken och ska stå för driften av maskinen. Tanken är att erbjuda tillverkning av tryckt elektronik i större volymer.

– Det är en sak vi definierade för länge sedan, det finns ett behov av någon som kan ta hand om volymproduktionen när utvecklingen är klar.

Det har visserligen funnit en tryckpress för volymproduktion i Norrköping men den har framförallt använts för utvecklingsprojekt och därmed byggts om med jämna mellanrum. För några år sedan ersattes den av en arkpress som passar bättre för utvecklingsprojekt.

– I arkpressen kan man köra serier upp till kanske 10 000 enheter per år. Thinfilms maskin är rulle-till-rulle, säger Leif Ljungqvist.

Kapaciteten ligger därmed på miljontals exemplar per år. 

Maskinen kan trycka ledarbanor av bland annat silver och kol, men även resister om något ska etsas. Större delen av maskinen fungerar dock som tork för att det ska gå att rulla upp materialet på slutet. Därefter laddas rullen om och nästa material trycks.

Maskinen kommer att stå kvar i Thinfilms renrum som är av klass 1 000 och väl tilltaget med sina dryga tusen kvadratmeter.

– Vi kommer inte att behöva all den ytan utan för diskussioner med andra företag som vill hyra in sig.

Det krävs kunnig personal för att köra maskinen. Här har Acreo ställt upp och anställt ett par personer som tidigare arbetade på Thinfilm och som Consensum kan hyra in.

– Det är en tillfällig lösning. När vi har fått finansiering ska vi anställa dem.

Kvintetten bakom Consensum har inte bara sett till att rädda själva tryckpressen, även den utrustning som använts för att testa komponenterna ingår i affären liksom en maskin för att kapsla system av tryckt elektronik och komponenter av kisel. Även om den tryckta elektroniken kommit långt behöver den normalt kompletteras med en krets i kisel för att det ska bli ett komplett system. Det kan också hända att man vill bygga system av komponenter som alla är tryckta men där yielden bli bättre om de tillverkas separat och testas innan de sätts ihop till ett komplett system.

Dessutom får Consensum tillgång till den underleverantörskedja som Thinfilm byggt upp för tillverkning av hybridsystem hos företag, både i Sverige och Kina.

– Det är en styrka eftersom många av de produkter vi tittar på är hybrider, säger Leif Ljungqvist.

Företaget för diskussioner med ett antal potentiella kunder och en mindre beställning är i princip klar även om inga papper är skrivna än.

– Syftet är att serva bolag genom att ta hela produktionsansvaret. Jag har varit i kontakt med ett tiotal bolag.

Det finns några bolag som har produkter som är på god väg att ta steget ut på den kommersiella marknaden. Tre exempel är solcellsbolaget Epishine, Invisense med sin fuktsensor och Ligna Energy med ett batteri.

En annan möjlig produkt som passar för tryckpressen är de små elektrokroma displayer som Acreo utvecklat.

– De är kvalificerade enligt olika normer och en färdig produkt som skulle kunna säljas.
Thinfilm ingår dock inte bland de potentiella kunderna. De displayer och sensorer som tillverkats i tryckpressen avvecklas och företaget satsar på andra områden.

Även om tryckpressen, patent och driftspersonal är räddade behövs en grundplåt för att få igång verksamheten.

– Det handlar om ungefär tio miljoner kronor.

Beroende på ambitionsnivån kan summan bli lite högre. Gör man saker i ett lugnare tempo behövs mindre pengar, men för innevarande år har Consensum budgeterat med tre miljoner ­kronor.

– Det är el, hyra och personal. För att få det att gå runt krävs höga volymer.

 

Consensum Production ägs av:

Leif Ljungqvist, tidigare divisionschef på Rice ICT, vd på Acreo, Avdelningschef Tryckt Elektronik Rise Acreo, Arbetande styrelseordföran-de på Strand Interconnect, m m.

Magnus Berggren, professor på Linköpings universitet i tryckt elektronik.

Hans Hentzell, tidigare koncernchef på Swedish ICT, vd på Acreo, m m.

Göran Gustafsson, avdelningschef Tryckt Elektronik Rise Acreo, var med och startade Thinfilm.

Tommy Höglund, projektansvarig Printed Electronics Arena i Norrköping.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)