JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Det finns två riktlinjer för 5G-patent och de är oförenliga

5G står i begrepp att rullas ut och två industrigrupper släppte samma dag i förra veckan varsin guide till patentlicensering. De motsäger dock varandra i den grundläggande principen för hur priser på standardpatent ska beräknas. 

5G kommer att leda till nya tillämpningar för mobiluppkoppling. Nya spelare kommer att dyka upp, utan erfarenhet av hur mobilbranschen fungerar när det gäller patent.

Lyckligtvis finns nu två nybörjarguider för dem att ta del av.

Olyckligtvis ger de rakt motsatta besked.

Jo, det är den gamla motsättningen mellan licenstecknare och licensgivare som i samband med 5G-lanseringen nu sätts i pränt på svart och vitt. Båda lägren vill försöka sätta agendan.

Patent har varit kärnan i ett antal omfattande tvister i mobilbranschen under det senaste decenniet. Kommer mönstret att brytas nu när 5G rullas ut?

Det verkar inte så.

Båda dokumenten släpptes i onsdags av standardorganisationen CEN/CENELEC att användas som riktlinjer vid förhandlingar om priser på så kallade standardessentiella patent (SEP). 

Men du kan knappast använda båda dokumenten parallellt, för när de kommer  till den centrala frågan om hur licenspriset ska beräknas går de åt varsitt håll.

SEP-patent täcker teknik som den som använder en standard inte kan undvika att använda. Å andra sidan har alla patentägare i utbyte mot att få med sin teknik i standarden lovat att licensera dem enligt en princip som kalls frand – fair reasonable and non discriminatory (rättvist, rimligt och ickediskriminerande).

Men vad betyder egentligen ”rimligt och rättvist”? Därom tvista de girige.

Den första uppsättningen riktlinjer togs fram på initiativ av patentägare som Nokia, Ericsson, Interdigital, Orange och Qualcomm. Sammanlagt 18 bolag skriver under dokumentet, som heter “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things, including the Industrial Internet”. 

Riktlinjerna säger att licenspriser ska baseras på ”the value of the patented standardised technology to its users.” Det betyder att priset kan bli olika beroende på vilken sorts produkt som utnyttar tekniken.

Det andra dokumentet heter “Core Principles and approaches for Licensing of SEPs” och säger tvärtom att det bara finns ett pris och att det ”should remain constant regardless of the complexity of the end product”.

De andra riktlinjerna togs fram i en workshop och har 56 undertecknare, bland annat datortillverkare som HP och Apple, biltillverkare och deras underleverantörer, som Volkswagen, Daimler, Ford och Denso, och mobilmodulleverantörer som Telit, Sierra Wiereless, U-blox och Nordic Semiconductor.

För en mobiltelefon öppnar en mobiluppkoppling helt andra möjligheter än för en uppkopplad bil eller en elmätare. Antag att de alla använder exakt samma 5G-modul – ska de då betala exakt samma patentlicenspris?

Ur ett rent cyniskt perspektiv är grunden för meningsskiljaktigheten enkel att begripa: patentägarna vill ha mycket betalt och licenstagarna vill betala lite.

Men vilket är egentligen mest ”rättvist”? Och hur påverkas teknikutvecklingen av vilken modell som följs?

Skulle utvecklingen bromsas upp av lägre investeringar om licensavgifterna sänktes? Är det kanske okej att fordonsmarknaden i princip subventionerar uppkopplade elmätare genom bära en större del av kostnaden? Annars kanske inte elmätarna skulle kopplas upp alls?

Studera de två lägrens rapporter och avgör själv! De innehåller inte bara riktlinjer utan försvarar också mellan raderna sina principer och resonerar kring rättspraxis.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)