JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Det går bra för svensk elektronikindustri

De senaste åren har elektronikbranschen vuxit snabbare och anställt fler männi­skor än den genomsnittliga svenska industrin. Dessutom med god lönsamhet. Det visar en färsk kartläggning från Bisnode.

Fakta

Urvalet av företag är baserat på de så kallade SNI-koderna som SCB använder för att klassificera företag men dessa är ganska grova och passar inte riktigt elektronikbranschen. En hel del handpåläggning har varit nödvändig för att få urvalet så rättvisande som möjligt.

Tilläggas kan att företagen måste ha minst två anställda för att få vara med i kartläggningen, det är samma gränsdragning som förra gången.

Det har gått sex år sedan den svenska elektronikindustrin kartlades förra gången, inför starten av Vinnovas innovationsprogram. Den studien omfattade åren 2006 till 2011 och visade att det fanns 3643 rena elektronikföretag med ungefär 50 000 anställda och en omsättning på 154 miljarder kronor. Dessutom var lönsamheten god.

Siffrorna gäller kärngruppen av elektro­nikindustrin, det vill säga tillverkande företag, konsulter och distributörer. Tre typexempel är Flir, Semcon och Arrow.

Att majoriteten av elektronikföretagen finns i södra Sverige är knappast någon överraskning, inte heller att Stockholms- och Göteborgsregionen dominerar.

Den uppdaterade kartläggningen omfattar åren 2012 till 2017 och visar att antalet företag är ungefär lika många som tidigare, lite drygt 3600 stycken. Antalet anställda har dock ökat med ungefär 8 000 personer till 58 000 samtidigt som företagens omsättning vuxit med cirka 20 miljarder till 173 miljarder kronor.

Intressant att notera är att det framförallt är konsulter som står för personalökningen.

Värt att påpeka är också att det varit högkonjunktur de senaste åren men även med det i bakhuvudet har elektronikbranschen vuxit mer än genomsnittet.

Lönsamheten kan mätas på lite olika sätt men utgår man från förädlingsvärdet per anställd ligger elektronikbranschen på 800 000 till 1,3 miljoner kronor per anställd. Jämför man med besöksnäringen som också vuxit kraftigt de senaste åren är motsvarande siffra runt 500 000 kronor per anställd.

– Förutom produkter skapar ni enormt mycket värde för Sverige, säger Jan Fineman på Bisnode som varit med om att ta fram rapporten, med adress till elektronikbranschen.

Om man tar ett steg upp i näringskedjan till företag som använder elektronik i sina produkter – men där elektroniken inte är kärnverksamheten – hittar man bjässar som Ericsson, ABB och Scania.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Dessa företag är ungefär dubbelt så många som de rena elektronikföretagen eller 7800 stycken. Antalet sysselsatta är 254 000 och omsättningen tusen miljarder kronor.

Siffrorna är ungefär desamma som förra gången bortsett från omsättningen som ökat med cirka 200 miljoner kronor.

Det finns också en tredje kategori med företag som Astra Zeneca, Vattenfall och Telia. Dessa är ungefär dubbelt så många som i kategori två och behöver elektronik för att kunna leverera sina produkter och tjänster.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)