JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Ett företag som olovligen deponerat giftigt batteriavfall på en byggtomt, har valt att gå i konkurs. Därmed försenas saneringen av tomten.

Skandalen med det dumpade giftiga batteriavfallet fortsätter.

Bakgrunden är att batterier som samlats in för återvinning av El-kretsen hittades i december olovligt deponerade på flera platser: en gård i Kumla, på en industritomt i Eskilstuna och på en byggtomt i Örebro.

Avfallet borde ha gått till återvinning men någonting har gått fel kedjan i av underentreprenörer.

Huruvida det skett medvetet eller av misstag är något som rättsväsendet får avgöra. En förklaring som getts är att olika typer av avfall blandats samman. En privatperson utreds av polisen i Örebro för miljöbrott.

De drabbade kommunerna jobbar nu med saneringen. I Örebro försenas den av att det företag som ålagts att flytta giftsäckarna valt att gå i konkurs. Kommunen hoppas att konkursboet ska bekosta saneringen. I andra hand hamnar notan hos skattebetalarna.

I Kumla – där avfallet dumpats på en gård – är saneringen nästan klar.

– De största mängderna är bortkörda. Det kommer att finputsas lite mer i nästa vecka, berättar miljöchefen Åsa Pettersson.

I Eskilstuna finns 500 ton batteriavfall förpackat i storsäckar. De står på lastpallar hos återvinningsföretaget LMA-gruppen och enligt miljökontoret finns inget större behov av sanering, med undantag av några säckar som gått sönder och läckt. 

– Det här är ingen stor saneringsfråga, säger miljöinspektör David Aronsson.

LMA-gruppen i Eskilstuna söker efter en lämplig mottagare av avfallet. 

El-kretsen söker nya partners

El-kretsen avbröt idag helt sitt kontrakt med Urecycle efter hittills ha låtit samarbetet vila under utredningen.

– Det är aldrig acceptabelt att en leverantör eller dennes underleverantörer avviker från exempelvis de miljöregler som gäller, säger El-kretsen till tidningen Expressen.

Kommunsamarbetet El-kretsen samlar in batterier för återvinning, bland annat i de kända röda batterihoklarna. Batterierna har lämnats vidare till företaget Urecycle som bearbetat dem och sedan i sin tur överlämnat dem till underentreprenörer, som LMA-gruppen.

Någonstans i kedjan har det brustit och batteriavfallet har hamnat där det inte ska vara.

 

 

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus