JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Inga nya hälsorisker med 5G

Den ideella organsiationen ICNIRP, the International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection, har spenderat sju år på att tröska vetenskapliga rapporter om vilken påverkan elektromagnetisk strålning har på oss människor. Organisationens slutsats är att 5G inte medför några nya risker.

ICNIRP

The International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection, grundades 1992 och är baserat i München. Den ideella organisationen ger råd till WHO och ILO liksom EU-kommissionen.

ICNIRP har tittat på frekvenser från 100 kHz till 300 GHz vilket förutom 5G också används av alla äldre mobilstandarder men också av rundradio inklusive DAB liksom wifi, Bluetooth och Zigbee. Och diverse andra kommunikationsystem. Och radarsystem.

Senast ICNIRP släppte riktlinjer för frekvensområdet var 1998. De nya och uppdaterade skiljer sig inte så mycket, det handlar enligt organisationen mest  om förtydliganden kring frekvenser över 6 GHz, ett område som blir betydligt flitigare använt med 5G. Bland annat har man ändrat vissa mätförfaranden för att kunna kontrollera 5G-produkter på ett relevant sätt.

Organisationen slår fast att 5G inte är farligt så länge man håller sig under gränsvärdena. I rapporten påpekas att man även tagit hänsyn till barn, sjuka och gravida när man satt gränsvärden för uppvärmning av hela kroppen som ska ligga 50 gånger under vad som kan anses skadligt.

Underlaget är vetenskapliga rapporter som tittat på både snabba och långsiktiga effekter av elektromagnetisk strålning. WHO liksom svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har bidragit till urvalet av de rapporter som legat till grund för studien.

Branschorganisationen GSMA är såklart positiv till rapporten och påpekar att effekten i de elektromagnetiska fälten från mobilnäten alltid ligger väl under gränsvärdena.

Den som är nyfiken på rapporten hittar den här (länk).

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)