JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Utmanaren vill bli ensam patentpool

Patentpoolen Access Advance uppmanar alla andra pooler att stiga åt sidan och låta Access Advance sköta licenseringen av det nya MPEG-videoformatet VVC.

En one-stop-shop för licensering av videoformaten HEVC och VVC. Det vill patentpoolen Access Advance bli, meddelar organsationen i ett pressmeddelande.

MPEG LA – patentpool för MPEG-standarder ända sedan 1996 – är inte nöjd med utspelet.

Det som Access Advance (grundad 2015 som ”HEVC Advance”) adresserar, är den licensförvirring som rått kring den nuvarande MPEG-videostandarden HEVC ända sedan den spikades år 2013.

Den förvirringen är alla fullt medvetna om. Därför bildades i somras samarbetet MC-IF, för att förklara nyttan för branschen med en gemensam pool eller åtminstone kompatibla licenser.

Medlemmar blev både Access Advance och MPEG LA, såväl som de stora videopatentinnehavarna, bland annat Ericsson. 

Men MC-IF-medlemmarna hann knappt komma hem från semestern innan Advance gjorde sitt utspel.

–  Det som hänt är i korthet att Advance – efter att sett ut att vilja samarbeta med andra licensadministratörer – bestämt sig för att gå händelserna i förväg, säger Tom O’Reilly, presskontakt på MPEG LA.

– Advance kör ett eget race, sammanfattar Ericssons standardchef Per Fröjdh.

Till skillnad från MPEG LA riktar han dock ingen kritik mot Advance. Inga regler eller kontrakt har brutits. De som äger patent är enskilda företag och de har full frihet att använda dem på det sätt som de anser gagnar dem bäst.

– Det är förstås patentägarna själva som fattar de slutgiltiga besluten, erkänner Tom O’Reilly.

– Alla var medvetna om att det kunde komma att skapas flera stycken pooler, trots arbetet inom MC-IF.  Men vi tyckte – och tycker fortfarande – att förfarandet inom MC-IF borde få en chans. Den stora besvikelsen – som gör detta svårt att begripa – är att Advance bestämde sig för att föregripa processen efter att först ha sett ut att vilja samarbeta med den.

Av 30-talet medlemmar i MC-IF finns sju patentpooler.

Så kommer Advanced att hörsammas? Kommer MPEG LA och övriga att kliva åt sidan?

– Det är för tidigt att säga vilken eller vilka pooladministratörer som lyckas, säger Per Fröjdh.

Trots namnet och trots att den funnits med ända sedan 90-talet, har  MPEG LA ingen starkare koppling till MPEG-standarderna än någon annan. Den verkliga makten finns hos patentinnehavarna, som ibland är medlemmar i flera pooler.

Erbjudandet som presenterats är ett utkast. Den skarpa lanseringen kommer nästa år. Patentinnehavare och andra intressenter kan be om att få fler detaljer om innehållet i det kommande erbjudandet. 50 patentägare har konsulterats om detaljerna. 

Access Advance ska erbjuda tre licenser. En för VVC ensamt, en för HEVC och en för kombinationen av HEVC och VVC som ska vara substantiellt förmånligare än att teckna licens för dem var för sig.

– Vi är övertygade om att strukturen i vårt översiktliga utkast kommer att mötas av ett brett gillande och göra det möjligt för oss att etablera en one-stop-shop som licenseringsplatform för VVC och HEVC, skriver Advanced.

Splittring hotar MPEG:s ställning

Det finns en enighet om att det är ett stort problem att HEVC, som spikades 2013, inte har lyckats samla all licensering i en enda pool. Klassiskt har MPEG-standardernas pool varit MPEG LA. Men med HEVC skedde en splittring som fortfarande råder.

Det har funnits ända upp till tre stycken HEVC-patentpooler, som var och en hävdar att de som utnyttjar HEVC är skyldig dem licenspengar för patent som täcker teknik som används i HEVC. Dessutom finns företag med HEVC-patent som står utanför alla poolerna.

Poolerna har dessutom motstridiga kriterier kring licenseringen.

Poängen med en patentpool är att göra det enkelt för användare och tillverkare att teckna licens. Det ska finns en part att förhandla med, kriterierna är transparenta och samma regler gäller för alla. Som användare eller tillverkare av HEVC är du aldrig trygg över om det plötsligt inte kan dyka upp ytterligare penningkrav från någon ny patentaktör. 

Så länge som MPEG hade de factomonopol var situationen bara besvärlig för licenstecknarna. Men idag finns en tuff utmanare i form av formaten VP9 och AVC som stöds av IT-jättar som Google, Netflix, Apple och Microsoft. 

HEVC-patentsituationen kan ha skrämt över potentiella HEVC-användare till att använda VP9 istället.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus