JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tomas Eneroth: Nu testar vi inte längre, nu kör vi!

Regeringen presenterade idag ett antal förslag för att snabba upp elektrifieringen av transportsektorn. Ett av verktygen blir en elektrifieringskommission.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt än hittills för att i princip vara nere på noll 2045, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.  

Regeringen inrättar därför en elektrifieringskommission som ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet.

Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning.

Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

Trafikverket får i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet. Det handlar om elektrifiering av sammantaget 3 000 kilometer, varav 2 000 kilometer av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet till år 2030. De resterande 1 000 kilometrarna, till år 2035.

Myndigheten ska också utreda behovet av snabbladdning av tunga fordon.

Ytterligare en åtgärd från regeringen är tillsättandet av en utredning om hur regleringen av elvägar ska se ut och hur drift och underhåll av elvägar ska finansieras.

– Det är inom räckhåll att kunna elektrifiera transportsektorn. Nu ökar vi tempot, säger Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)