JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 1 december 2021 VECKA 48

Den 19 januari är det tänkt att PTS ska dra igång auktionen av två frekvensband för 5G. Myndigheten spikade datumet sedan Kammarrätten i Stockholm upphävde den 16 december den så kallade inhibitionen som Förvaltningsrätten tidigare beslutat om. Huawei överklagade den 5 januari Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen vilket kan leda till att auktionen ännu en gång måste flyttas fram.

Ett av PTS villkor för för att få delta i auktionen av 5G-banden på 3,5 GHz och 2,3 GHz är att utrustning från Huawei och ZTE inte får användas för att bygga näten. Det fick Huawei att överklaga PTS beslut till Förvaltningsrätten.

Domstolen ansåg att bolaget hade rätt att överklaga myndighetens beslut, vilket ledde till att 5G-auktionen som var planerad till 10 november ställdes in. PTS överklagade omgående Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Strax för jul meddelade Kammarrätten att den upphävde Förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion. Av de fyra bolag som fått klartecken att delta i auktionen är det enbart Telia som inte har utrustning från Huawei i sina LTE-nät och som dessutom redan kontrakterat Ericsson för 5G-nätet.

PTS anser att de villkor som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ställt upp bör gälla för de tillstånd som auktioneras ut och vill genomföra auktionen innan målet är avgjort i Förvaltningsrätten.

– PTS beslut att förbjuda Huaweis utrustning i 5G-näten strider mot grundläggande processuella principer och är dessutom materiellt felaktigt. Beslutet är bland annat inte sakligt, motiverat eller proportionerligt. Någon bevisning för påståendena om säkerhetsrisker har heller inte presenterats. Huaweis rätt att bli hörd och yttra sig innan ett så ingripande beslut fattats har blivit kränkt, vilket är extra allvarligt med tanke på de ingripande konsekvenserna villkoren får för Huaweis hela verksamhet i Sverige. Det är därför angeläget att frågan om inhibition av villkoren även prövas av Högsta förvaltningsdomstolen, säger Huaweis advokat Ola Hansson i ett pressmeddelande.

Värt att notera är att resultatet från auktionen alltid kan överklagas när den är avslutad, så skedde exempelvis efter auktionen av 700 MHz-bandet år 2018 där operatören Tre blev utan licens.

 

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus