JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 9 december 2021 VECKA 49

Nokia ska minska antalet anställda med mellan 5000 och 10 000 personer de närmaste två åren. Pengarna som sparas in ska investeras i nya teknikområden för att stärka konkurrensförmågan.

Det har gått ett år sedan Pekka Lundmark utsågs till vd för Nokia och ett drygt halvår sedan han tillträdde officiellt. Redan i oktober stuvade han om organisationen och skapade fyra affärsenheter med fullt resultatansvar, Mobile Network; IP and Fixed Networks; Cloud and Network Services; och Nokia Technologies. Idag drar han upp fortsättningen på förändringsarbetet.

De ungefär 90 000 anställda ska vara mellan 80 000 och 85 000 om två år. Personalminskningen sparar 600 miljoner euro när den är helt genomförd i slutet av 2023, kostnaderna för åtgärdsprogrammet förväntas landa på 600 till 700 miljoner euro.

Nokia ska samtidigt satsa mer resurser på 5G, molnlösningar och digital infrastruktur.

Av affärsområdena kommer mobilnätverk och teknik att påverkas minst även om Nokia ska dra ned på mogna områden och marknader som krymper för att istället satsa mer på 5G.

När det gäller molnlösningar och tjänster konstaterar Nokia att kunderna allt mer går från att äga produkterna till att hyra dem eller köpa kapacitet. Verksamheten liksom produkterna måste anpassas till det.

MER LÄSNING: