JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

I framtiden behöver hushåll kunna kommunicera med varandra för att optimera energianvändningen. Men delad data ökar också risken för integritetsintrång. Inom ett nytt EU-projekt ska risken för att detta händer minskas med hjälp av AI-baserad kollektiv intelligens.

Tanken är att det med hjälp av AI ska bli möjligt att optimera energianvändningen genom att synka el från olika typer av producenter och sedan distribuera elen dit den behövs för stunden. Enkelt uttryckt ska hushåll kunna bjuda sina grannar på energi på ett säkert sätt.

– Ska jag värma huset eller ladda bilen just denna timme? En människa ska inte behöva fatta den typen av operativa beslut, det ska en dator kunna göra, säger Vahid Nik, forskare på Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Vahid Nik är vetenskaplig koordinator till det nya forskningsprojektet COLLECtiEF, som ska undersöka hur befintliga byggnader kan uppgraderas till smarta byggnader. Projektet finansieras av EU med fyra miljoner euro och norska NTNU i Ålesund leder det.

Idag reglerar vanligtvis ett styrsystem värmen i en villa eller fastighet utifrån aktuell utomhustemperatur. Samtidigt arbetar experter och forskare på att styrningen ska kunna ske utifrån förväntade mänskliga beteenden. Sådana system börjar så smått komma ut på marknaden.

För att energiförbrukningen ska kunna jämnas ut måste styrsystemen utbyta mer information mellan fastigheter – alla ska inte behöva ladda elbilen eller värma huset vid exakt samma tidpunkt.

I det nya projektet deltar forskare och experter från sex EU-länder med framförallt tre mål i sikte:

  • att de uppkopplade systemen inte äventyrar den personliga integriteten eller säkerheten
  • att energi från el kan användas för att tillföra kyla och värme på ett mer samordnat sätt än idag
  • att göra det möjligt för byggnader och energisystem att stödja varandra vid extrema väderhändelser.

En idé inom projektet är att ta tillvara el från vindkraft som idag går till spillo – kanske kan överskottet absorberas av fjärrvärmenätet via en värmepump.

– Det kan bli möjligt om det finns teknik som gör det möjlighet för producenter, energislag och fastighetsägare att automatiskt samordna sin energianvändning med varandra.

Om detta ska fungera i en större skala måste överföringen automatiseras och bli självlärande med hjälp av AI-baserad kollektiv intelligens. Samtidigt är det viktigt av säkerhetsskäl att begränsa mängden data som överförs. Likaså måste IT-systemen uppdateras sparsamt.

– Många byggnader i Europa är gamla och det kostar mycket att förbättra IT-systemen för alla i stor skala. Enklare och billigare metoder behövs, säger Vahid Nik i pressmeddelandet.

Idén bakom energiplattformen baserad på kollektiv intelligens finns beskriven i den vetenskapliga artikeln ”Using collective intelligence to enhance demand flexibility and climate resilience in urban areas” (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus