JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Optimerad laddning, energilager, lokal elproduktion, efterfrågeflexibilitet, batteriåteranvändning och nya batterityper som inte använder sällsynta jordartsmetaller – det är nästan svårt att hitta en aspekt på transportorienterad elektrifering som ett nystartat projekt i Västerås inte lyckas adressera.

Bussdepån blir den första i landet att kunna checka av följande kombination: algoritmiskt optimerad fordonsladdning, egna energilager och lokal energiproduktion. Energilagret byggs av begagnade bussbatterier. 

Projektet drivs av företaget Tvinn och organisationen BioDriv  Öst. De jobbar med elektrifierade fordon, respektive fosssilfria fordon generellt. Ytterligare en central deltagare är franska kollektivtrafikjätten Transdev.

OM PROJEKTET

Utöver Tvinn, BioDriv Öst oc Transdev finns följande deltagare  i projektet:  ABB, Altris, Scania, Solkompaniet, Svealandstrafiken, Region Uppsala och Uppsala universitet. 

Projektet pågår i två år med en budget på drygt 19 miljoner kronor. Pengarna kommer från deltagarna och från Vinnova UDI (Utmaningsdriven innovation) som är till för att stödja hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Pilotanläggningen ska dessutom kunna fungera som resurs i elnätet genom att erbjuda efterfrågeflexibilitet och balanstjänster.  Och så ska projektet testa natriumbaserade batterier utan sällsynta jordartsmetaller som kobolt och litium.

Projektet hävdar i ett pressmeddelande att omställningen till elektrifierad transport idag begränsas av ett ansträngt elnät och att flera elnät i landet inte klarar att leverera den effekt som efterfrågas vid en viss tidpunkt. 

Christian
Monstein

– Elektrifieringen av kollektivtrafiken går snabbare för varje år som går, säger Christian Monstein, verksamhetsutvecklingschef på Transdev Sverige.

– Från att ha börjat med att elektrifiera en linje i taget med några få bussar har branschen nu gått över till storskaliga projekt, som till exempel Nordens största elbussflotta som vi lanserade i december i Göteborg med 160 elbussar. Det är en positiv utveckling mot ett mer hållbart samhälle, men det ställer också stora krav på elnätet.

En lösning vore att bygga ut infrastrukturen. Men det här projektet ska försöka öka den lokala laddkapaciteten utan  förstärkningar av elnätet – i alla fall inga omfattande sådana.

Knepet är smart laddning och energilagring. Som sidoeffekt ska  elnätet bli stabilare. Och förnybar energi ska kunna utnyttjas bättre. 


Bussfoto: Jesper Wiberg, Västtrafik

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus