JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Forskning: AI och sensorer ska peka ut farliga förare

Färdskrivare och alkometer är föråldrad teknik om några år. MDH är med och utvecklar framtidens AI-metoder för att kontinuerligt se till att yrkesförare är i god form när de rattar sina ekipage längs Europas vägar.

Genom att AI-analysera individuella sensordata om normala körbeteenden hos enskilda yrkesförare och fordon, ska det gå att snabbt identifera trafikfaror orsakade av förarens tillstånd. Förare som inte är god form ska kunna pekas ut för att ta en paus.

Det som ska övervakas är exempelvis körprestanda, reaktionstid, mental ansträngning och fysisk trötthet. Systemet ska kunna peka ut orsaken: droger, mediciner, alkohol, trötthet eller annat.

Fokus ligger på yrkesförare. Idag finns färdskrivare som för en personlig logg över enskilda förares vilo- och körtimmar. Nästa generations smarta ”färdskrivare” kommer att använda AI för att mer direkt bedöma förarens aktuella tillstånd.

Idag är alkomätare polisens verktyg vid vägkontroller. I framtiden kan polisen istället få ut en rapport från ett system som övervakar föraren via sensorer och AI.

Forskningsprojektet heter Fitdrive. Experiment ska göras i simulatorer och ett system ska vara moget för test kring 2024, är förhoppningen, i Spanien, Irland och Italien.

Fitdrive har ett kvanfierat mål om att minska antalet trafikolyckor bland yrkesförare med sex procent. Statistiken säger att utmattning är en faktor i mellan tio och tjugo procent av alla vägolyckor idag.

Dels ska föraren och speditören kunna få återkoppling. Dels ska informationen kunna delas av exempelvis polispatruller. En möjlighet vore att installera tekniken längs vägarna för slumpmässiga trafikkontroller.

Mobyen Uddin Ahmed

– Fitdrive kommer att påverka den allmänna trafiksäkerheten och minska antalet dödsfall hos förare, säger Mobyen Uddin Ahmed, docent och projektledare vid MDH.

Inom projektet kommer forskarna att utveckla en egen enhet som ska kunna upptäcka och analysera avvikande köregenskaper och hälsoförändringar hos föraren.

På bilens databuss finns information om hur föraren gasar bromsar och styr. En smart kamera kan klassificera förarens ansiktsuttryck. Det kan också bli aktuellt att mäta förarens EEG och EKG.

Fitdrive är ett samarbete mellan tio aktörer från sju länder och finansieras av EU:s Horizon 2020-program. MDH:s roll ligger inom tillämpad AI och multimodal maskininlärning.

Projektet kommer att pågå i tre och ett halvt år. Det är ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom trafiksäkerhetsområdet med projekt som utförts tidigare av gruppen AI och intelligenta system vid MDH.

BILD: ITCL

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)