JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Äntligen: Regeringen vill satsa på mikroelektroniken

Igår gav regeringen Vinnova och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla sitt stöd till så kallade deeptech-företag. Området omfattar bland annat material, AI, bioteknik, robotik, kvantteknik och halvledarteknik.

Deeptech-företag adresserar ofta stora samhällsutmaningar och har potential att bidra till radikalt nya lösningar för att exempelvis adressera klimatutmaningen eller hur vi utvecklar vacciner, skriver regeringen i ett pressmeddelande och fortsätter:

Deeptech-lösningar tar lång tid att utveckla till lösningar som är redo för marknaden och kräver ofta stora summor finansiering för forskning och prototyper. Det gör att den initiala investeringen ofta är hög. Dessutom är teknikrisken såväl som marknadsrisken högre i dessa företag än i många andra startup-företag. Många gånger är tekniken dessutom svår att förstå. Allt detta samlat gör att få finansiärer idag investerar i dessa företag.

Regeringen vill därför att Vinnova och Tillväxteverket tar sig an problemet genom att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva startupföretag med långa utvecklingscykler att växa i Sverige.

Ett särskilt fokus ska läggas på dels företag som bidrar till den gröna omställningen inom bland annat nya material, energi-, vatten- och bioteknik, dels företag inom avancerad digitalisering som till exempel artificiell intelligens, mikroelektronik och kvantteknik, skriver regeringen (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)