JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 8 december 2021 VECKA 49

Ericssons tidigare forskningschef Sara Mazur – idag ordförande för Wallenbergs forskningsprogram inom AI – är en av fyra personer som får ta emot årets guldmedalj från IVA. Medaljen ska ses som ett tack för ett samhällsförbättrande arbete.

De fyra som i år belönas av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är Sara Mazur, Lars Börjesson, Sverker Sörlin och Mikael Dolsten.

IVA:s Guldmedaljörer, med stort G, koras inom de fyra områdena teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Enligt akademien har årets alla guldmedaljörer gjort sig sig betjänta av belöningen ”genom framstående gärningar som bidragit till att skapa ett bättre samhälle”.

IVA motiverar de enskilda valen med:

  • Teknologie doktor Sara Mazur tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som ledare för forskning och innovation inom näringsliv och akademi och sitt starka engagemang för samverkan på områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen.
  • Professor Lars Börjesson tilldelas Guldmedalj för sin framstående nyskapande forskning inom kondenserade materiens fysik och sitt innovativa och engagerade ledarskap som resulterat i etablering av nydanande forskningsinfrastruktur särskilt MAX IV och ESS, vilka ger exceptionella möjligheter till kunskap om materials egenskaper av stor betydelse för fortsatt forskning och industri.
  • Professor Sverker Sörlin tilldelas Stor Guldmedalj för sin framstående gärning som nytänkande forskare, forskningsledare och aktiv samhällsdebattör och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang för forskning och högre utbildning.
  • Doktor Mikael Dolsten tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som forskare och ledare inom läkemedelsindustrin. Som chef för forskning, utveckling och medicinsk verksamhet på Pfizer – ett av världen största läkemedelsbolag – har han lett utvecklingen av många nya läkemedel och vacciner, nu senast det framgångsrika arbetet att ta fram vaccin mot covid-19.

Medaljerna delas ut den 29 oktober, i samband med IVA:s så kallade Högtidssammankomst. Även fjolårets medaljer delas ut samtidigt, då pandemin satte stopp för ceremonin år 2020.

Bland fjolårets guldmedaljörer märks bland andra professor Kristina Edström, som uppmärksammats för sin framstående batteriforskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala (länk).

MER LÄSNING: