JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elflyg möjligt inom snar framtid

Städer i norra Sverige, Finland och Norge skulle inom en snar framtid kunna knytas samman med hjälp av mindre elflyg. Och det skulle kunna ge stora miljövinster, enligt forskare på Luleå tekniska universitet.

Math
Bollen

− De tekniska förutsättningarna finns för att elektrifierat flyg kan komma i kommersiellt bruk redan inom några år, säger Math Bollen, professor i elkraftsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Han producerade rapporten tillsammans med kollegorna  Selçuk Sakar och Nelli Mkrtchyan

– Om det är ekonomiskt lönsamt eller ej kan jag dock inte bedöma i nuläget, fortsätter Math Bollen.

Det som är tekniskt realistiskt med dagens batteriteknik är kortare sträckor under 200 km och mindre plan. 

Elflyg kräver installationer för laddning av planen och elnätsförstärkning. Mer omfattande studier från elnätsbolagen krävs för att kunna bedöma exakt vilka investeringar som är nödvändiga.

− Vi har dock, baserat på hur distributionsnäten ser ut och en uppskattning av effektbehovet, kommit fram till slutsatsen att det räcker med en eller två distributionstransformatorer och möjligen en mellanspänningskabel. 

– Kostnaderna för detta är inte försumbara, men inte så stora att det kommer att bli ett hinder.

För att hjälpa klimatet måste koldioxidutsläppet från elen vara låg.

− Tack vare att Sveriges elsystem allt mer baseras på förnyelsebara källor kommer ett framtida eldrivet flyg skapa betydligt mindre miljöpåverkan än dagens flygindustri. 

Nästa fråga för forskarna är om elektriska störningar från laddningen kan störa radiotrafik eller känslig utrustning på flygplatserna. 

Forskningen finansieras av Skellefteå kommuns forskningsstiftelse Rönnbäret,  Energimyndigheten och Skellefteå flygplats ingår.

VINJETTBILD: Skellefteå Airport AB

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)