JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Friande dom i mutåtal mot fyra tidigare Ericssonanställda

Idag kom domen för de fyra tidigare Ericssonanställda som åtalats för grov bestickning i Djibuti. En enig tingsrätt frikände dem.

”Skälen för det är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor eller otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vad gäller den tredje påstådda mottagaren har åklagaren inte lyckats visa att mutor eller otillbörliga belöningar lämnats till denne.” skriver Solna tingsrätt i ett pressmeddelande.

Åtalet avsåg anklagelser om att de tilltalade under åren 2011–2012 lämnat mutor till tre personer i Republiken Djibouti i syfte att bland annat erhålla det avtal som Ericsson fick med Djibouti Telecom.

Åklagaren kunde inte bevisa att Djama Souleiman och presidenten i Djibouti utgjort mutbara personer. Detta eftersom det inte har visats att de har haft någon anställning eller något uppdrag i vilka de har kunnat utöva inflytande på Ericssons möjligheter att erhålla kontraktet med Djibouti Telecom.

Vad gäller den verkställande direktören för Djibouti Telecom har tingsrätten kommit fram till att han i sin befattning har haft möjlighet att utöva inflytande över Djibouti Telecoms beslut om att tilldela Ericsson kontraktet. Tingsrätten har dock funnit att det inte har bevisats att mutor lämnats till honom genom överföringar till Ashur International SARL.

Tilläggas kan att Ericsson erkänt mutorna i samband med överenskommelsen med USA:s justitiedepartement och finansinspektion 2019.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)