JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Post- och telestyrelsen har tagit fram en hjälpreda för alla som ska CE-märka sina produkter enligt radioutrustningsdirektivet, RED.

– Antalet produkter med radiokompententer ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Vi behöver därför öka kännedomen om de EU-regler som gäller, för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera störa annan radioutrustning, säger Magnus Leijel i ett pressmeddelande.

Han är chef på PTS enhet för spektrumtillsyn.

I sin löpande kontroll av produkter med radiokomponenter har PTS identifierat sju vanliga misstag som görs av tillverkare, importörer och distributörer:

  • Produkten saknar CE-märkning.
  • Tillverkarens namn och postadress saknas.
  • CE-märkningen är inte tillräckligt beständig.
  • Produkten saknar EU-försäkran.
  • Information om produktens tillverkare saknas.
  • Produkten överskrider tekniska gränsvärden för radioanvändningen.
  • Bruksanvisning på ett språk som användaren förstår saknas.

För att underlätta för alla som ska CE-märka enligt RED har PTS tagit fram en webbaserad handledning (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus