JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Handboken kompletteras med medtech

De två innovationsprogrammen Smartare elektroniksystem och Medtech4Sweden ska tillsammans ta fram en handbok för hur man konstruerar medicintekniska system. Har du erfarenheter av hur det görs på bästa sätt, och vill delta, finns chansen.

Efter det lyckade arbetet med Smartare Elektronikhandboken – som ska få allt från utvecklare och inköpare till producerande företag att prata samma språk och därmed undvika missförstånd samtidigt som kvaliteten höjs på slutprodukterna – ska boken kompletteras med ytterligare två delar.

Arbetet med hur man cybersäkrar IoT-produkter har redan dragit igång och görs tillsammans med innovationsprogrammet IoT Sweden. Snart startar också arbetet med delen om medicintekniska produkter som görs tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Ambitionen är att underlätta för alla som utvecklar produkter som ska uppfylla medicintekniska regler och förordningar så att fler svenska företag når ut på en internationell marknad.

Handboken ska både rymma en guide till hur man bäst går till väga plus tips och råd kring hur man på ett effektivt sätt tar dig an det omfattande regelverket.

För att det ska bli en handbok behövs din hjälp så tag kontakt med Christina Hugosson, christina.hugosson(at)effic.se om du vill delta!

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus